Nieuws: bestuur

Bericht van het bestuur.

30 september 2021

Het A&K team heeft overleg gevoerd met het bestuur inzake de regelgeving inzake de Corona maatregelen in de kantine.
Gezamenlijk is de volgende afspraak gemaakt:
Het terras door iedereen gebruikt mag worden.
De kantine is de komende drie weken op zaterdagochtend en -middag tot ongeveer 3 uur open.
Gedurende deze openingstijden moet iedereen die de kantine betreedt over een geldige QR-code beschikken en dit kunnen aantonen met zijn smartphone of een papieren afdruk. Dus ook als men naar het toilet wil.
Kun je niet aantonen dat je over een geldige QR-code beschikt, dan moet je het toilet aan de buitenzijde van de kantine gebruiken.
Wie controleert de QR-code?
De controle wordt door verschillende tuinleden uitgevoerd.
Als er een A&K-teamlid aanwezig is zal deze de controle uitvoeren. Bij afwezigheid van het A&K-teamlid zal een voorvrouw/voorman van de tuinploeg de controle uitvoeren, dit als men zich verzamelt voordat de tuinbeurt start of tijdens de koffie pauze als een tuinploeglid zich later bij de groep heeft gevoegd.
Wanneer er geen A&K teamlid of voorvrouw/voorman aanwezig is zal de controle door de dienstdoende koffie- of barmedewerker worden gedaan wanneer en er zich een nieuwe bezoeker meldt.
De winteropenstelling van de kantine op de zaterdag, dus eens in de 2 weken tussen 11:30 en 14 uur, komt te vervallen.

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, Corona

Bericht van het bestuur

21 september 2021

Aspirant bestuurslid
Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat de dag na de ALV een lid zich heeft gemeld als aspirant bestuurslid. Ze heet Willy Koolwijk (tuin 6) en ze heeft na een kennismakingsgesprek gekozen om vanaf nu als aspirant bestuurslid aan het bestuur deel te nemen. Wanneer dit goed bevalt zal zij in de eerstkomende ALV verkiesbaar zijn. Wij heten Willy van harte welkom!

Continue reading


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

Algemene Ledenvergadering

21 augustus 2021

Beste leden,

Zoals u al hebt kunnen lezen in de vooraankondiging staat de ALV gepland op 3 september aanstaande om 19.00.

Gezien de afspraken inzake COVID-19, is het verstandig waar mogelijk bijeenkomsten in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten de ALV te houden in de Kleine Vlij.

Wilt u allen dan ook een stoel (met brede poten tegen het wegzakken) of zitkussen meebrengen naar de vergadering? Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wanneer onverhoopt het weer te slecht is om de vergadering buiten te houden, wordt de ALV verplaatst naar vrijdag 10 september in de kantine. Houdt u dan ook de website van de vereniging in de gaten!

In geval van verplaatsing naar het verenigingsgebouw, zullen daar of een actueel negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs moeten worden getoond bij binnenkomst. Gezien de ingewikkeldheid van dat proces, hopen wij op goed weer en derhalve op een ALV in de open lucht.

Hieronder vindt u de link naar de agenda van de ALV met daarin de notulen van laatste ALV en diverse bijlagen voor de vergadering, ook vindt u hier een machtiging voor het geval u niet aanwezig kunt zijn maar u wel een ander lid wilt machtigen (deze machtiging graag invullen en voor aanvang van de vergadering mailen aan info@vlijpark.nl).

Agenda en notulen

machtiging

 


Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV), bestuur, De Keine Vlij, leden, nieuws

BERICHT VAN HET BESTUUR

8 april 2021

Nu het weer steeds mooier wordt, komen er ook meer vragen over wat er allemaal al weer kan worden gedaan in groepsverband op ons complex.
Helaas is dat tot op heden niets meer dan wat ook elders in het land geldt. Tot 21 april geldt, zoals jullie ongetwijfeld weten, nog steeds de lockdown en ook voor een volkstuinvereniging heeft dat consequenties zoals jullie kunnen lezen in de handreiking vanuit het AVVN: https://www.avvn.nl/cms/streambin.aspx?documentid=17
Echter, er zijn taken die ten behoeve van de vereniging en haar leden wel uitgevoerd moesten worden door vrijwilligers die niet als individu konden worden gedaan zoals de reparatie van de watervoorziening.

Continue reading


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, Corona, leden, nieuws

vacature

15 maart 2021

Vacature
De taxatiecommissie is op zoek naar een nieuw lid!
Aangezien de taak van deze commissie zowel de taxatie van tuinhuisjes behelst bij verkoop, als het beoordelen van de bouwaanvragen, zoekt de commissie iemand met ervaring en/of affiniteit met bouwtechniek en constructie.
Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan via info@vlijpark.nl
Heeft u belangstelling voor andere vrijwilligers-werkzaamheden bij onze vereniging? Neemt u dan ook contact op met info@vlijpark.nl, meerdere commissies zijn namelijk nog op zoek naar vrijwilligers!
Wij wensen iedereen een mooie start van een fantastisch tuinseizoen!
Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws, vrijwilligers