Bericht van het bestuur.

30 september 2021

Het A&K team heeft overleg gevoerd met het bestuur inzake de regelgeving inzake de Corona maatregelen in de kantine.
Gezamenlijk is de volgende afspraak gemaakt:
Het terras door iedereen gebruikt mag worden.
De kantine is de komende drie weken op zaterdagochtend en -middag tot ongeveer 3 uur open.
Gedurende deze openingstijden moet iedereen die de kantine betreedt over een geldige QR-code beschikken en dit kunnen aantonen met zijn smartphone of een papieren afdruk. Dus ook als men naar het toilet wil.
Kun je niet aantonen dat je over een geldige QR-code beschikt, dan moet je het toilet aan de buitenzijde van de kantine gebruiken.
Wie controleert de QR-code?
De controle wordt door verschillende tuinleden uitgevoerd.
Als er een A&K-teamlid aanwezig is zal deze de controle uitvoeren. Bij afwezigheid van het A&K-teamlid zal een voorvrouw/voorman van de tuinploeg de controle uitvoeren, dit als men zich verzamelt voordat de tuinbeurt start of tijdens de koffie pauze als een tuinploeglid zich later bij de groep heeft gevoegd.
Wanneer er geen A&K teamlid of voorvrouw/voorman aanwezig is zal de controle door de dienstdoende koffie- of barmedewerker worden gedaan wanneer en er zich een nieuwe bezoeker meldt.
De winteropenstelling van de kantine op de zaterdag, dus eens in de 2 weken tussen 11:30 en 14 uur, komt te vervallen.