Leden, vrijwilligers, bestuursleden, leden van verdienste en ereleden

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering

Een vereniging is van alle leden: 98 in totaal. En net als met een groot huishouden moet je dan een taakverdeling hebben. Zo zijn er 5 tuinleden die de vereniging vrijwillig besturen namens alle leden en zijn er er verschillende commissies. De algemene leden vergadering wordt in het voorjaar bijeengeroepen door het bestuur. Zodat het bestuur verantwoording af kan leggen over de financiën van het voorgaande jaar, lopende projecten kan bespreken en haar visie op de komende jaren aan de leden kan voorleggen.

Het bestuur bestaat uit vijf betrokken tuinleden

Naast het verrichten van de ‘gewone’ bestuurstaken, houdt het bestuur zich ook bezig met de toekomst van de tuindersvereniging en van het park waarin de vereniging is gehuisvest. De vereniging wil graag in het Vlijpark blijven tuinieren. Het bestuur kunt u bereiken met een e-mail aan info@vlijpark.nl.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende tuinleden: Nienke Steensma – voorzitter, Tuin 20   |  Jacqueline Steeghs – Secretaris, Tuin 52  |    Matthijs Reppel – Penningmeester a.i, Tuin  54   |   Charles van Andel – bestuurslid, Tuin 69

Huishoudelijk Reglement Statuten Meerjarenplan Inloggen bestuur  

Een gezonde vereniging kenmerkt zich door veel vrijwilligers

Aan leden wordt gevraagd welke talenten zij hebben en op welke manier zij deze talenten op vrijwillige basis in willen zetten voor Het Vlijpark. Het Vlijpark heeft het boekje ‘Alle Perken te Buiten’ Vrijwillig werken voor Het Vlijpark gepubliceerd.

Alle perken te buiten

De leden van het Activiteiten & Kantine Team

organiseren in het tuinseizoen onder andere de jaarlijkse barbecue en gezellige zomeravonden bij de oven met hapjes. Hieronder de planning voor 2019. Volg de nieuwsberichten!

  • 13 april: Oud ontmoet nieuw.  We zullen voor de nieuwe tuinleden een maaltijd verzorgen. Uitgenodigd worden de coördinatoren van de verschillende commissies en de nieuwe tuinleden die nog niet eerder aan een dergelijke maaltijd hebben deelgenomen.
  • In mei: Tuinfair.  Het A&K-team ondersteunt op 25 mei de Tuinfair.
  • In juni: Een etentje.  Op een zaterdag in deze maand zullen we een etentje organiseren.
  • 6 juli: Potluck
  • 3 augustus: Zomerfeest!  Rondom de jeu de boules baan en steenoven worden er hapjes geserveerd.
  • 31 augustus: BBQ.
  • In september: Herfstfair.  Het A&K-team ondersteunt op 28 september de herfstfair.
  • In okt/nov: Een etentje.  Ergens in deze twee maanden wordt er een etentje door Nienke en Karen georganiseerd. Het A&K-team ondersteunt dit initiatief.
  • In december: Laatste dag kantine open.  Op 14 december is de kantine in kerstsfeer gebracht en worden er snacks geserveerd.

De leden van de biljartclub van Het Vlijpark

spelen meerdere partijen op dinsdagavond om 19:00 in de kantine van de vereniging. De competitie wordt precies bijgehouden door Joop de Jong. De organisatie is in handen van Roel Koolmees.  Klik hier voor een paar foto’s    

Leden van verdienste en ereleden

Leden van Verdienste:
Jan ‘t Hart  |  Helen ‘ t Hart  |  Wim de Jong  |  Thijs Hamers  |  Bas van Leeuwen  |  Piet Kalkman  |  Bep Blok  |  Ton van den Heuvel  |  Nel van den Heuvel  |  Willem Aarnoutse  |  Jopie Colijn  |  Matthijs Reppel  (tuin 54)  |  Marianne Reppel den Ouden  (tuin 54)  |  Roel Koolmees  (tuin 8)  |  Ed  van Bezouwen  (tuin 76)  |  John Leijdsman  (tuin 52)  |  Peter Jongeneel  (tuin 57)

Ereleden:
Jacqueline Steeghs  (tuin 52)  |  Willem van der Laan  |  Gijs van  Beuzekom  |  C. Thoen