De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van tuinieren. Om lid te worden kunt u zich laten inschrijven.

 

Om lid te kunnen worden moet u wel op het eiland van Dordt wonen en de doelstelling van de vereniging actief willen uitvoeren.
Het Vlijpark is een actieve tuindersvereniging die zich inzet voor Het Natuurlijk Tuinieren. Onze naam, ‘Amateur Tuinders Vereniging Dordrecht’, verraadt het al: wij hebben een gemeenschappelijke hobby en die hobby is tuinieren. Wij zijn trots op onze hobby en willen anderen laten meegenieten van de mogelijkheden die er zijn om mooie tuinen en borders aan te leggen en te verzorgen. Om lid te worden kunt u zich tijdens het tuinseizoen van april t/m september iedere zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur in het bestuurskantoor in ons verenigingsgebouw laten inschrijven. Op zaterdagochtend is een van de bestuursleden aanwezig om u alles te vertellen over het lidmaatschap, het pachten van een tuin en de overname van het tuinhuisje. In de winter maanden november t/m maart kunt u het beste een bericht sturen naar info@vlijpark.nl

U wordt bij de inschrijving geïnformeerd over de genoegens en verplichtingen van het hebben van een volkstuin. Indien u besluit in aanmerking te willen komen voor een tuin met huisje, kunt u zich laten inschrijven en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Voor deze inschrijving betaalt u € 10,- per jaar. Leest u vooral ook het Huishoudelijk Reglement. Het onderhoud van het park, het schoonhouden van kantine en toiletten en andere werkzaamheden wordt verricht door de tuinleden. Alle tuinleden hebben jaarlijks verplicht tien werkbeurten. De grootste groep tuinleden doet het onderhoud van het Vlijpark. Op zaterdagochtenden wordt tussen 9:30 en 12:00 uur in een werkploeg gewied, geplant en gesnoeid. Iedere werkploeg heeft een eigen werkgebied en een meewerkende voorvrouw of voorman.

Een aantal keren per jaar komt op het Vlijpark een volkstuin met tuinhuisje vrij voor aspirant-leden hobbytuindersHoewel ATV Dordrecht graag nieuwe leden verwelkomt, willen we u toch ook wijzen op de realiteit van het volkstuinieren. Bent u werkelijk bereid de tuin een plaats in uw agenda te geven? Wie nu al jongleert met schaarse vrije uurtjes, kan er beter twee keer over nadenken voordat men een volkstuin neemt. Want een tuin vraagt gedurende alle seizoenen wekelijks onderhoud. Daarbij komen de werkuren op een aantal zaterdagen voor het gezamenlijk onderhoud van het complex.
Voordat u een tuinhuisje kunt overnemen dient u eerst aspirant-lid te worden van de vereniging. Vervolgens komt u op de wachtlijst. Als een tuin voor u vrijkomt moet u jaarlijks uw deel van de pacht betalen en neemt u het tuinhuisje over. U en de eigenaar zijn gebonden aan de gepubliceerde overnameprijs. Bij het vrijkomen van een tuin wordt het huisje en de tuin apart getaxeerd. Het is het bestuur die namens het vertrekkend lid de overname regelt om onderhandse betalingen te voorkomen.