Op woensdag 7 juni 1944 verscheen er een advertentie in het Dordrechts Dagblad waarin de oprichting van een amateur tuindersvereniging werd aangekondigd

Aangezien het in de oorlogstijd verboden was met meer dan drie personen samen te scholen moest voor de vergadering een vergunning worden aangevraagd bij de gewestelijke politiepresident in Rotterdam. Op 1 juli 1944 werd de vergunning verleend door de waarnemend politiepresident en op 19 juli 1944 kwamen de eerste 41 leden bij elkaar in het Werkmansgebouw Grote Kerksbuurt.

Lees verder in het jubileumboekje

Op 16 sept. 1976 verscheen een groot krantenartikel over de opening van het Vlijpark.  In 2018 verscheen in de wijkkrant ‘De Reelander’ een pagina over de historie van de vereniging.

De geschiedenis en de huidige situatie van volkstuinen in Nederland

In 1838 verhuurt in Franeker de “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” voor het eerst volkstuinen. Met het opkomen van de arbeidende klasse in de loop van de 19e eeuw verschijnen in de Nederlandse stedenvolkstuin complexenLees verder

Volkstuinparken liggen door het hele land, vooral in of aan de rand van steden. Volkstuinparken worden geregeld door stedelijke herstructurering bedreigd. Lees verder

 Siertuin met tuinhuis (met grasdak) op tuinpark Tuinwijck in Groningen

Siertuin met tuinhuis (met grasdak) op tuinpark Tuinwijck in Groningen