Nieuws: bestuur

Nieuws van het bestuur

15 maart 2021

Beste leden,
het tuinseizoen gaat weer beginnen! Hoewel we dit weekend nog een echte storm tegenkwamen, zien we ook steeds vaker de zon op ons park! In het algemeen groen bloeien de krokussen in vele kleuren en alle takjes vertonen zo zoetjes aan groene knopjes.
De vrijwilligers van de kwekerij hebben de afgelopen maanden al van alles voorgezaaid en gestekt om 2021 weer een fantastisch kleurrijk jaar te laten zijn.

Continue reading


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, Corona, leden, nieuws, Onderhoud & Compost

DRINKWATER AFGESLOTEN

7 januari 2021

Het drinkwater is met ingang van vandaag, 7 januari 2021, afgesloten.
Om aantoonbare lekkage’s in de waterleidingen op te kunnen speuren is op het gehele park, dus ook in het toilet en het watertappunt in het toilet van het verenigingsgebouw, tot nader order geen drinkwater beschikbaar.

Het bestuur


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

BESTUURSMEDEDELING

15 december 2020

Beste leden,
Hoewel de ontwikkelingen in Nederland inzake Corona momenteel niet zo positief zijn, heeft het bestuur wel een prettige mededeling. Onlangs heeft Gert van Bemmel, tuin 56, aangeven toe te willen treden tot het bestuur van de vereniging. Zijn belangstelling gaat uit naar het penningmeesterschap. De eerste kennismakingsgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en Gert zal de komende periode meelopen met de penningmeester ad interim, wanneer dit alles naar tevredenheid verloopt kan hij bij de eerstvolgende ALV verkozen worden door de leden als bestuurslid. Wij heten Gert dan ook van harte welkom als kandidaat bestuurslid.

Continue reading


Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV), bestuur, bestuursmededelingen, Corona, leden, nieuws, Onderhoud & Compost

Verlichting parkeerplaats

10 december 2020

Om verspilling van kostbare energie te voorkomen wordt de verlichting op de parkeerplaats van Vlijpark automatisch uitgeschakeld van 20.oo uur tot de volgende morgen 6.00 uur. Wanneer het weer mogelijk is op dinsdagavond het biljarten te laten doorgaan, zal het automatisch uitschakelen op een later tijdstip gaan gebeuren.
Het bestuur

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, Corona, leden, nieuws

Vrijwilligerspassen

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid een vrijwilligerspas aan te schaffen voor de leden die dat wensen.
Veel ondernemers in de regio werken mee om de VrijwilligersPas een succes te maken. Bekijk hier het kortingsaanbod van 2020 (geldig t/m 31 januari 2021).
De aanvragers ontvangen dit jaar weer een persoonlijke pas met de naam van de vereniging.
De kosten van de VrijwilligersPas zijn: € 2,50 per pas per jaar, de vereniging betaalt de pas voor u. Daarom schaffen we deze alleen aan voor de leden die hier prijs op stellen. Per tuin kan 1 pas worden aangevraagd door:
een mail te sturen naar info@Vlijpark met de vermelding “vrijwilligerspas” in de onderwerpregel vóór 15 december aanstaande, met daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Het bestuur

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws, vrijwilligers

Afsluiten watervoorziening en doorgeven meterstanden

9 november 2020

Aangezien het seizoen ten einde loopt, zal binnenkort ook de drinkwatervoorziening van de tuinen worden afgesloten.
Het water wordt afgesloten
op zaterdag 28 november

(tenzij serieuze vorst wordt verwacht, dan zal dit misschien eerder moeten).

Iedereen wordt verzocht voor 15 dec de watermeter te fotograferen, de stand te noteren en deze met naam en tuinnummer te zenden aan: water@vlijpark.nl

Om bevriezingsgevaar te voorkomen wordt een ieder geadviseerd alle aftapkraantjes goed leeg te laten lopen de afsluiter bij de meter goed dicht te draaien en de watermeter of te verwijderen of in de put droog in te pakken met stro, bubbeltjesplastic, papier of ander (milieuvriendelijk of herbruikbaar) isolatiemateriaal.

Wanneer u de meter eraf haalt, doe dat dan met beleid (niet te veel kracht gebruiken en de leidingen zo min mogelijk bewegen), vergeet niet de leidingen, na het kraantje, leeg te maken en de toiletpot te legen.

Nogmaals: draait u de kraan in de watermeterput goed dicht.
Als u die open laat staan en de meter verwijdert dan zal in het voorjaar als het water weer aangesloten wordt de put overstromen als u de watermeter nog niet heeft teruggeplaatst. U krijgt in het voorjaar bericht over wanneer het water weer wordt aangesloten. Volg de nieuwsberichten op de site, het mededelingenbord en de nieuwsmails.

Het bestuur adviseert de leden om vanaf nu te starten met het afsluiten van de waterleiding op de tuin. Gedurende de winter blijft natuurlijk de mogelijkheid om een kan drinkwater te tappen bij het wintertoilet aan de zijkant van het verenigingsgebouw.

Als u niet zelf in staat bent om de watermeter te verwijderen kunt u contact opnemen door een e-mail te zenden aan water@vlijpark.nl  vermeldt uw naam en tuinnummer.

Met Vriendelijke Groet,
het bestuur van ATV Dordrecht ‘Het Vlijpark’

Continue reading


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws