Bericht van het bestuur

21 september 2021

Aspirant bestuurslid
Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat de dag na de ALV een lid zich heeft gemeld als aspirant bestuurslid. Ze heet Willy Koolwijk (tuin 6) en ze heeft na een kennismakingsgesprek gekozen om vanaf nu als aspirant bestuurslid aan het bestuur deel te nemen. Wanneer dit goed bevalt zal zij in de eerstkomende ALV verkiesbaar zijn. Wij heten Willy van harte welkom!

Ontwikkelingen in het kader van de WBTR
Het bestuur heeft, nog voor Corona, aangegeven dat het verenigingsgebouw weer gebruikt zou kunnen worden door tuinleden, mits zij zelf voldoende hulp vanuit het A&K zouden kunnen regelen en “het evenement” toegankelijk is voor alle tuinleden die dat zouden willen. Dit vanwege de BTW-kwestie die in de jaren daarvoor uitgebreid is besproken zowel in de ALV als in de commissies.
Echter, op 1 juli 2021 is de nieuwe wet WBTR ingegaan. In deze wet wordt heel duidelijk vastgelegd wat de regels zijn over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van rechtspersonen en besturen.
Vanuit Vlijpark heeft ook het bestuur deelgenomen aan de bijscholing die hierover is gegeven door het AVVN. Duidelijk is ons geworden dat wij, wanneer wij niet BTW-plichtig zijn, wij geen toestemming kunnen geven voor feetjes etc., hoe goed we ook begrijpen dat leden die met veel plezier lid zijn van de vereniging juist daar hun feestelijkheden willen organiseren. Op dit moment kunnen er dus geen afspraken worden gemaakt voor het gebruik van het verenigingsgebouw door leden voor feestelijkheden.
Aangezien het bestuur de behoefte vanuit de leden en het A&K om de kantine meer te gebruiken niet alleen begrijpt maar ook onderschrijft, gaat een afvaardiging van het bestuur (Charles, Jacqueline en Willy) onderzoeken wat er wettelijk gezien wél mogelijk is in het verenigingsgebouw en onder welke voorwaarden dat kan. Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen hieromtrent. Dit onderzoek komt niet in de plaats van het onderzoek van Marjan v.d. Hoek (zoals besproken in de ALV) en dat in kaart gaat brengen wat de leden nu precies wensen, maar richt zich voornamelijk op het juridisch aspect.
Denk mee over de toekomst!
Komende tijd zal aan álle 98 leden van ATV Vlijpark gevraagd worden mee te denken over de toekomst van het Vlijpark: over de vereniging, de tuin en de functie van Vlijpark binnen Dordrecht. Er zijn allerlei ontwikkelingen op en om het Vlijpark waar mensen ideëen over hebben. We zijn erg benieuwd wat er zoal leeft.
Dineke, Ida, Marleen en Marjan proberen de komende periode met alle leden individueel in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Ze starten hiermee tijdens de plantenverkoop op 25 september a.s. Ook zullen de laatste werkbeurten benut worden om nog zo veel mogelijk mensen vóór de winter te spreken.
Het zal zeker tot interessante gesprekken leiden. De resultaten komen te zijner tijd terug in een ALV.
Hopelijk wilt  u  een minuut of 15-20 vrijmaken om wat vragen te beantwoorden. Ieders inbreng telt.
Corona regelgeving en het verenigingsgebouw
Het zal je ongetwijfeld niemand zijn ontgaan, maar de regels omtrent horeca, kantines ed. zijn aangepast.
Dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de planning en openstelling van de kantine. Voordat het bestuur hier over zal beslissen is het A&K gevraagd hoe men hier tegenover staat. Stoppen met de openstelling of de regels inzake de Corona en testbewijzen handhaven. Wij willen hun mening meenemen in de uiteindelijke beslissing. Kijk hier voor de regelgeving voor de horeca vanuit de overheid.
Het bestuur beseft dat de beslissing hieromtrent ook gevolgen zal hebben voor bestaande afspraken zoals bijvoorbeeld het biljarten op dinsdagavond.
Het uiteindelijke besluit zal dan ook zo snel mogelijk worden gecommuniceerd via alle kanalen.
Wachtlijst
In de media is er al meermaals aandacht voor geweest het afgelopen jaar; er is een grote belangstelling voor volkstuinen. Bij ons is de wachtlijst momenteel meer dan 80 personen lang. Het is fijn om te weten dat zoveel stadgenoten enthousiast zijn over onze vereniging. Wat voor de vereniging fijn is, is dat een aantal van deze wachtenden heeft aangeven alvast vrijwilligerswerk bij ons te willen doen. Zij zijn van harte welkom!
Instagram!
Weten jullie dat de Instagram pagina van Vlijpark weer actief is? Jullie zijn van harte uitgenodigd deze te volgen.
Alle berichten die op deze pagina worden geplaatst zijn van onze leden: dus heb je een mooie foto van je tuin, een activiteit, een plant, insect, etc. Die je graag wilt delen? Stuur deze foto dan naar info@vlijpark.nl met de vermelding dat de foto geplaatst mag worden, zet je naam erbij als maker en eventueel een tekst wanneer je daar ideeën bij hebt.
Vlijpark is een openbare pagina, maar we hebben vaste volgers in de vorm van verschillende volkstuinverenigingen in binnen- en buitenland (o.a het VK, USA en Europese landen).