Bericht over de wilgen

18 november 2021

Het bestuur heeft de volgende vraag ingestuurd naar de gemeente Dordrecht:

“De wilgen aan de Noordendijk tegenover ATV Vlijpark zijn al een tijdje niet geknot. Zij nemen echter veel licht weg. Kunnen de wilgen voor volgende lente worden geknot? ”

De gemeente heeft het volgende antwoord gestuurd:

“Bedankt voor uw melding. Volgend jaar worden deze weer geknot. Wel wordt ervoor gezorgd dat takken die hinder veroorzaken worden verwijderd.”