Nieuws: leden

4 november 2023

Beste tuinleden, 
 
Aangezien het seizoen ten einde loopt, zal binnenkort de drinkwatervoorziening van de tuinen weer worden afgesloten. Het water wordt afgesloten op donderdag 30 november(tenzij serieuze vorst wordt verwacht, dan zal dit misschien eerder moeten).

U wordt verzocht vóór 8 december de watermeter te fotograferen, de stand te noteren en deze met naam en tuinnummer te mailen aan: water@vlijpark.nl. Stuur dus een foto van de stand van de watermeter mee.

Om bevriezingsgevaar te voorkomen, adviseren wij u om alle aftapkraantjes goed leeg te laten lopen, de afsluiter bij de meter goed dicht te draaien en de watermeter óf te verwijderen óf in de put droog in te pakken met stro, bubbeltjesplastic, papier of ander (milieuvriendelijk of herbruikbaar) isolatiemateriaal.
Wanneer u de meter eraf haalt, doe dat dan met beleid (niet te veel kracht gebruiken en de leidingen zo min mogelijk bewegen). Vergeet niet de leidingen na het kraantje, leeg te maken en de toiletpot te legen.
Nogmaals: draait u de kraan in de watermeterput goed dicht. Als u die open laat staan en de meter verwijdert, dan zal in het voorjaar als het water weer aangesloten wordt, de put overstromen als u de watermeter nog niet heeft teruggeplaatst. U krijgt in het voorjaar bericht over wanneer het water weer wordt aangesloten. Volg de nieuwsberichten op de site, het mededelingenbord en de nieuwsmails.

Het bestuur adviseert de leden om vanaf nu te starten met het afsluiten van de waterleiding op de tuin. Gedurende de winter blijft natuurlijk de mogelijkheid om een kan drinkwater te tappen bij het wintertoilet aan de zijkant van het verenigingsgebouw.

Als u niet zelf in staat bent om de watermeter te verwijderen kunt u contact opnemen door een e-mail te zenden aan water@vlijpark.nl met vermelding van uw naam en tuinnummer.

Met vriendelijke groet, 
water@vlijpark.nl

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, herfst, leden, nieuws, winter