Overdracht organisatie compost

22 juli 2019

Overdracht organisatie compost
In een eerder bericht is melding gemaakt van de overdracht van de organisatie van de compost van Lydia Amsterdam naar Jan Overhand en Michel van der Meide. Deze overdracht vindt plaats op 30 september as. Tot die tijd is Lydia de aan te spreken persoon met betrekking tot de compost. Lydia benut de komende weken om zorg te dragen voor een goede overdracht.
Het bestuur.


Onderwerp: bestuur, nieuws

Potluck LET OP: DATUM AANGEPAST!

26 juni 2019

We gaan, als A&K-team, een POTLUCK organiseren…

En wel op zaterdag 13 juli om 18 uur!

De potluck stond oorspronkelijk eerder gepland, maar i.v.m. de te verwachten finale van Nederland op het WK Vrouwenvoetbal, is het verplaatst.

(meer…)


Onderwerp: nieuws

Een nieuwe egel!

20 juni 2019

Vandaag is een vijfde egel op Vlijpark aangekomen. Het is een mannetje en we noemen hem Jaap. De eerste vier egels zijn vrouwtjes en dus hopen wij nu op een gezellig en vruchtbaar samenzijn. Wij hebben trouwens de damesegels al een paar weken niet meer gezien. Waarschijnlijk zitten ze ergens ondergedoken op ons mooie park. We doen hierbij een oproep om uit te kijken naar de egels en dit bij ons te melden via webmaster@vlijpark.nl 
Marjan van de Hoek
Willem van Stigt


Onderwerp: nieuws

Vier egels op het Vlijpark. Ze komen uit de egelopvang in Papendrecht.

30 mei 2019

Het is belangrijk dat er niet met korrels wordt gestrooid. Ook niet met zogenaamde biologische korrels, ze gaan ervan dood.

Sinds kort wonen er vier egels op het Vlijpark. Ze komen uit de egelopvang in Papendrecht waar gemiddeld zo’n 50 egels worden opgevangen. De egels die er gebracht worden zijn vaak ziek. In de opvang krijgen ze dagelijks medicijnen, een bad en brokken.  Als ze zijn opgeknapt worden ze uitgezet. Als egels worden uitgezet controleert de opvang of de plek geschikt is. Vlijpark is een geschikte plek.  Door natuurlijk tuinieren zijn er veel beschutte plekken en er wordt niet met gif gewerkt. Ook zijn er geen loslopende honden die de egels opjagen.

Egels zijn leuk, nuttig en onschadelijk. Ze eten insecten en slakken. Daarom is het belangrijk dat er niet met korrels wordt gestrooid. Ook niet met zogenaamde biologische korrels, ze gaan ervan dood. Egels eten geen planten en zijn ’s nachts actief. Dat wordt dus lang opblijven. (meer…)


Onderwerp: groencommissie, natuurlijk tuinieren, nieuws, vrijwilligers

Informatieblad De vlindertuin op het Vlijpark

Elk seizoen werken we met een vast team in de vlindertuin. Wieden, planten, snoeien, verplaatsen, compost aanbrengen. Het resultaat komt voort uit een proces van jaren onderhoud en verbeteringen. Gelukkig zijn er altijd wel mensen met veel kennis van tuinieren en specifiek van een vlindertuin. Zo leren we van elkaar. Ook kan je veel informatie vinden op internet.

In de vlindertuin draait in de eerste plaats om de vlinders. Het gaat niet goed met de vlinders in Nederland. Van de 70 soorten zijn er al 17 soorten verdwenen. Er worden nog steeds minder vlinders gesignaleerd. Vlinders staan symbool voor de kwaliteit van biodiversiteit in het landschap. Die diversiteit  willen wij juist behouden en verbeteren. We houden bloemen, planten en struiken die aantrekkelijk zijn voor vlinders. Bloemen waar veel nectar in zit. Tegelijk richten we ons ook op aantrekkelijke tuin voor bijen, insecten en rupsen.  Er zijn heel veel bloeiende planten geschikt voor vlinders. Er is dus volop een keuze te maken voor planten die we meer of minder geschikt vinden. Daarbij hebben vlinders een eigen voorkeur. (meer…)


Onderwerp: groencommissie, natuurlijk tuinieren, vrijwilligers