Aan de leden

12 september 2021

Aan de leden,

Graag brengen we het volgende onder jullie aandacht. Vanaf aanstaande dinsdag start er een lezingencyclus inzake biodiversiteit door het IVN in Dordrecht. https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht/nieuws/lezingencyclus-biodiversiteit
Aangezien biodiversiteit ook voor onze vereniging van groot belang is en meerdere leden van onze vereniging hier belangstelling voor hebben, willen we dit ook bij jullie onder de aandacht brengen.
De reeks start al aanstaande dinsdag en aanmelden kan via de site IVN (zie link). Voor leden van het IVN is het gratis, niet-leden betalen 5 euro per avond (zie link).
Bijzonder detail: de avond op 7 december wordt verzorgd door Marie-Jose Meertens, zij is wellicht bekend bij een aantal tuinders omdat zij de keuring voor de “stippen” bij onze vereniging heeft gedaan.
Bestuur ATV Dordrecht vlijpark


Onderwerp: nieuws

Mededeling inzake werkzaamheden naast onze vereniging

6 september 2021

 Voor de bouw van een fietsersbrug tussen de Nieuwe Noordpolderweg en Oranje Wit, dient er een duiker te worden omgelegd. Hiervoor is het nodig dat de pomp achter het verenigingsgebouw tijdelijk stil wordt gezet.

De komende dagen zullen we dan ook te maken krijgen met een lagere waterstand in de sloten.

De toegang tot ons complex blijft gewoon bereikbaar.

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark


Onderwerp: nieuws

OPROEP – OPROEP – OPROEP

5 september 2021

Geachte leden,

Afgelopen jaar is tijdens overleg van de groencommissie gebleken

dat de snoeiploeg en de maaiploeg handen tekort komen.

Vindt u het leuk om af en toe extra te helpen met het

snoeien of maaien van het algemeen groen op het Vlijpark dan kunt u een mail sturen naar:

Kerstin Thederan of Dineke de Gooijer.

kerstinthederan@gmail.com

ddgooijer@gmail.com

U kunt ons natuurlijk ook gewoon aanspreken in het voorbijgaan.


Onderwerp: groencommissie, herfst, leden, lente, nieuws, vrijwilligers, winter, zomer

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

3 september 2021

Beste leden,

De vanavond gehouden algemene ledenvergadering mag volgens Helen Hietbrink van tuin nummer 25 als geslaagd worden gezien, getuige onderstaand bericht en foto:

Geacht bestuur,
Bedankt voor de fijne vergadering en geslaagde samenkomst.

Groet Helen Hietbrink
Tuin 25


Onderwerp: nieuws

Algemene Ledenvergadering

21 augustus 2021

Beste leden,

Zoals u al hebt kunnen lezen in de vooraankondiging staat de ALV gepland op 3 september aanstaande om 19.00.

Gezien de afspraken inzake COVID-19, is het verstandig waar mogelijk bijeenkomsten in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten de ALV te houden in de Kleine Vlij.

Wilt u allen dan ook een stoel (met brede poten tegen het wegzakken) of zitkussen meebrengen naar de vergadering? Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wanneer onverhoopt het weer te slecht is om de vergadering buiten te houden, wordt de ALV verplaatst naar vrijdag 10 september in de kantine. Houdt u dan ook de website van de vereniging in de gaten!

In geval van verplaatsing naar het verenigingsgebouw, zullen daar of een actueel negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs moeten worden getoond bij binnenkomst. Gezien de ingewikkeldheid van dat proces, hopen wij op goed weer en derhalve op een ALV in de open lucht.

Hieronder vindt u de link naar de agenda van de ALV met daarin de notulen van laatste ALV en diverse bijlagen voor de vergadering, ook vindt u hier een machtiging voor het geval u niet aanwezig kunt zijn maar u wel een ander lid wilt machtigen (deze machtiging graag invullen en voor aanvang van de vergadering mailen aan info@vlijpark.nl).

Agenda en notulen

machtiging

 


Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV), bestuur, De Keine Vlij, leden, nieuws

Geleend gereedschap…

10 augustus 2021

Er is de laatste jaren veel gereedschap zoals rieken, schoppen en gereedschap om de sloten leeg te trekken van de compost geleend en  niet meer terug gebracht.

Bij deze een oproep aan onze vergeetachtige medeleden om alsnog het geleende gereedschap terug te bezorgen !!

 

 

Bij voorbaat dank

Het compostteam


Onderwerp: leden, natuurlijk tuinieren, nieuws, Onderhoud & Compost

Onderzoek naar PFAS

1 augustus 2021

In de week van 2 augustus worden  monsters genomen van bodem, regenwater en gewassen op onze volkstuinen om na te gaan hoeveel GenX en PFOA aanwezig is. Dit onderzoek wordt eind augustus en in september herhaald.

Het bestuur


Onderwerp: nieuws

Versoepeling compost

29 juni 2021

Vanaf dinsdag 29 juni kan ook op de dinsdagen tussen 10 en 12 uur aangeleverd worden op de compost.

De 1,5 meter afstand, het eenrichtingsverkeer vanaf de parkeerplaats en de bestellingen van potgrond en gasflessen via mail blijven zoals het de laatste tijd was.

Afhalen van de bestellingen alleen  op zaterdagen tussen 9.30 en 12 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Het compostteam


Onderwerp: nieuws