Bericht van het team A&K

Onlangs heeft een delegatie van het bestuur en het A&K-team overleg gevoerd over de Corona maatregelen in de kantine. We hebben daar goede afspraken overgemaakt. In dat overleg is ook aan de orde geweest de openstelling van de kantine in de wintermaanden.

Er is toen besloten om de kantine deze winter gesloten te houden. Sowieso is er altijd weinig belangstelling en de verwachting is dat, met de Covid-19 maatregelen, de belangstelling alleen maar verder zal afnemen. Dus vandaar dat de kantine tijdens het winterseizoen gesloten blijft.


Onderwerp: Corona, leden, nieuws, van het Aktiviteiten- en Kantineteam, vrijwilligers, winter

Bericht van de vrijwilligers van de Compost

Nu het seizoen is afgelopen was zaterdag 30 oktober de laatste
reguliere opening van de compost in 2021.   Gedurende het gesloten
seizoen zal compost nog wel open zijn op de volgende zaterdagen :

20-11-2021

11-12-2021

29-01-2022

26.02.2022

De compost is dan geopend van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Let op: Met directe ingang is de prijs voor een fles gas verhoogd naar Eur.32,50. Dit is
natuurlijk het gevolg van de forse prijsstijgingen van de laatste weken.

Jan Overhand

Michel van de Meide


Onderwerp: nieuws, Onderhoud & Compost, vrijwilligers, winter

Bericht van het bestuur.

30 september 2021

Het A&K team heeft overleg gevoerd met het bestuur inzake de regelgeving inzake de Corona maatregelen in de kantine.
Gezamenlijk is de volgende afspraak gemaakt:
Het terras door iedereen gebruikt mag worden.
De kantine is de komende drie weken op zaterdagochtend en -middag tot ongeveer 3 uur open.
Gedurende deze openingstijden moet iedereen die de kantine betreedt over een geldige QR-code beschikken en dit kunnen aantonen met zijn smartphone of een papieren afdruk. Dus ook als men naar het toilet wil.
Kun je niet aantonen dat je over een geldige QR-code beschikt, dan moet je het toilet aan de buitenzijde van de kantine gebruiken.
Wie controleert de QR-code?
De controle wordt door verschillende tuinleden uitgevoerd.
Als er een A&K-teamlid aanwezig is zal deze de controle uitvoeren. Bij afwezigheid van het A&K-teamlid zal een voorvrouw/voorman van de tuinploeg de controle uitvoeren, dit als men zich verzamelt voordat de tuinbeurt start of tijdens de koffie pauze als een tuinploeglid zich later bij de groep heeft gevoegd.
Wanneer er geen A&K teamlid of voorvrouw/voorman aanwezig is zal de controle door de dienstdoende koffie- of barmedewerker worden gedaan wanneer en er zich een nieuwe bezoeker meldt.
De winteropenstelling van de kantine op de zaterdag, dus eens in de 2 weken tussen 11:30 en 14 uur, komt te vervallen.


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, Corona

Gezellige plantenverkoop

27 september 2021

De vrijwilligers van de Kwekerij verwelkomden de bezoekers met biologisch opgekweekte vaste planten, ze schonken thee uit de tuin en presenteerden daarbij allerhande zelfgebakken lekkers. Naast de plantenverkoop lieten ze hun hobby’s zien: schilderen, naaldvilten, afdrukken van planten in gips en de mogelijkheden van een voedseldroger.
Van het aanbod van ruim 100 verschillende soorten vaste planten ver
dwenen ca 900 planten in kratjes, tassen, dozen en fietstassen van de bezoekers. Er was weer een fijne sfeer met veel blije en vrolijke mensen.


Onderwerp: activiteiten, Fair, herfst, HerfstFair, leden, natuurlijk tuinieren, nieuws, nieuws van De Kwekerij, plantenverkoop, vrijwilligers

Bericht van het bestuur

21 september 2021

Aspirant bestuurslid
Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat de dag na de ALV een lid zich heeft gemeld als aspirant bestuurslid. Ze heet Willy Koolwijk (tuin 6) en ze heeft na een kennismakingsgesprek gekozen om vanaf nu als aspirant bestuurslid aan het bestuur deel te nemen. Wanneer dit goed bevalt zal zij in de eerstkomende ALV verkiesbaar zijn. Wij heten Willy van harte welkom!

(meer…)


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

Ed en Corrie van Bezouwen: artikel op Indebuurt

20 september 2021

Beste leden,

Onze vereniging heeft leden die pas kort op ons park tuinen, maar ook leden die al heel lang een tuin hebben. Ed en Corrie van Bezouwen horen tot die laatste categorie. Op indebuurt.nl staat een mooi interview met hen: interview Ed en Corrie.

Behalve een interview, zijn er ook wat mooie foto’s geplaatst én worden lezers gewezen op onze plantenverkoop op zaterdag25 september (hier de plantenlijst!)


Onderwerp: nieuws

Plantenverkoop 25 september

14 september 2021

Op zaterdag 25 september is van 11 tot 15 uur een gezellige plantenverkoop bij de kas van de Kwekerij.

Er is een mooie diversiteit aan vaste planten opgekweekt. Kijk op de website www.vlijpark.nl/plantenverkoop voor de lijst met planten. Je vind de plantenlijst ook onder deze link.

Het najaar is een goede periode om vaste planten in de grond te zetten. Zo krijgen ze de tijd om in de nog warme aarde stevig te wortelen en aan te slaan.

De vrijwilligers van de Kwekerij heten jullie van harte welkom met thee uit eigen tuin en zelf gebakken lekkernijen.


Onderwerp: activiteiten, herfst, leden, nieuws van De Kwekerij, plantenverkoop, vrijwilligers

Aan de leden

12 september 2021

Aan de leden,

Graag brengen we het volgende onder jullie aandacht. Vanaf aanstaande dinsdag start er een lezingencyclus inzake biodiversiteit door het IVN in Dordrecht. https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht/nieuws/lezingencyclus-biodiversiteit
Aangezien biodiversiteit ook voor onze vereniging van groot belang is en meerdere leden van onze vereniging hier belangstelling voor hebben, willen we dit ook bij jullie onder de aandacht brengen.
De reeks start al aanstaande dinsdag en aanmelden kan via de site IVN (zie link). Voor leden van het IVN is het gratis, niet-leden betalen 5 euro per avond (zie link).
Bijzonder detail: de avond op 7 december wordt verzorgd door Marie-Jose Meertens, zij is wellicht bekend bij een aantal tuinders omdat zij de keuring voor de “stippen” bij onze vereniging heeft gedaan.
Bestuur ATV Dordrecht vlijpark


Onderwerp: nieuws

Mededeling inzake werkzaamheden naast onze vereniging

6 september 2021

 Voor de bouw van een fietsersbrug tussen de Nieuwe Noordpolderweg en Oranje Wit, dient er een duiker te worden omgelegd. Hiervoor is het nodig dat de pomp achter het verenigingsgebouw tijdelijk stil wordt gezet.

De komende dagen zullen we dan ook te maken krijgen met een lagere waterstand in de sloten.

De toegang tot ons complex blijft gewoon bereikbaar.

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark


Onderwerp: nieuws