Nieuws van het bestuur

15 maart 2021

Beste leden,
het tuinseizoen gaat weer beginnen! Hoewel we dit weekend nog een echte storm tegenkwamen, zien we ook steeds vaker de zon op ons park! In het algemeen groen bloeien de krokussen in vele kleuren en alle takjes vertonen zo zoetjes aan groene knopjes.
De vrijwilligers van de kwekerij hebben de afgelopen maanden al van alles voorgezaaid en gestekt om 2021 weer een fantastisch kleurrijk jaar te laten zijn.

Inmiddels heeft iedereen het bericht ontvangen hoe en op welke voorwaarden de werkbeurten kunnen doorgaan. Dat zij kunnen doorgaan heeft er ook mee te maken dat de werkbeurten in de buitenlucht plaatsvinden.
De bestuursdiensten echter, kunnen nog niet fysiek van start. In het kantoor is 1,5m afstand namelijk niet te waarborgen. Inschrijven kan dus nog steeds digitaal. Wanneer leden vragen hebben aan het bestuur kunnen zij deze stellen via info@vlijpark.nl . Praktische vragen zullen direct worden beantwoord, gaat het echter om ingewikkelder zaken die een collectief bestuursbesluit vragen, dan zullen deze in de eerstkomende BV worden besproken,waarna terugkoppeling aan de vraagsteller volgt.
Voor sommige momenten is een fysieke afspraak met een afvaardiging van het bestuur noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de overdacht van een tuin. Voor dit soort afspraken wordt een fysieke afspraak gepland, waarbij de Corona-regelgeving wordt gehandhaafd.

Waterleiding

Zoals u misschien al heeft opgemerkt, wordt er gewerkt aan het waterleidingnetwerk op onze tuin. Na vier reparaties wordt het netwerk momenteel getest op verdere lekkages. Via de normale kanalen (website, nieuwsbrief en de kast op Vlijpark) worden de leden op de hoogte gehouden van de vorderingen en wanneer het water weer wordt aangesloten.

Bestellen, afhalen en betalen

In een eerder bericht van deze week heeft u kunnen lezen dat vanaf zaterdag 13 maart 2021 bestellingen van potgrond en gas en de komende bestellingen bij onze kwekerij niet meer vooraf dienen te worden betaald. U wordt verzocht uw bestelling van grond en gas te doen vóór vrijdag 12.00 uur per mail: compost@vlijpark.nl . Betalen doet u bij afhalen op zaterdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur met uw bankpas: met PIN of contactloos. Het is niet meer mogelijk contant te betalen! 

Bericht in de mailbox

Een paar weken geleden ontving het bestuur het volgende bericht in de mailbox. Het bestuur heeft besloten hier verenigingsbreed niets mee te doen, maar wellicht willen individuele tuinders hier wel iets mee, vandaar onderstaand bericht ter kennisgeving:
Geachte Bestuur/heer/mevrouw,
 
Betreft fondsaanvraag moestuinproject “Plenty Vegetables for Uganda”
 
“Stichting Plentyfood Nederland” ondersteunt voedselprojecten in ontwikkelingslanden waarbij de hulp aan mensen niet ten koste gaat van de natuur en het welzijn van dieren. Onze projecten bestaan voornamelijk uit moestuin- en fruitboomprojecten.
 
Hierbij vragen wij jullie ondersteuning voor de uitbreiding van het moestuinproject voor St. Vianney Junior School in Oeganda.
Hiervoor is circa  € 6.153, = benodigd (zie projectbegroting in het projectplan). Helaas hebben wij onvoldoende inkomsten van onze vaste donateurs om het gehele bedrag te kunnen investeren.
Wij zijn afhankelijk van overige donaties om de plannen uit te voeren.Wij benaderen daarom onder andere ook moestuinverenigingen. Wij hopen dat jullie of jullie leden een bijdrage willen geven om de kinderen van het nodige voedsel te voorzien en de uitbreiding van het moestuinproject tot een succes te maken.
 
Het betreft een uitbreidingsplan voor een moestuinproject bij een school in Oeganda waar gratis onderwijs wordt gegeven aan 348 kinderen van de meest arme families en weeskinderen. 
Op de school wordt ontbijt en lunch aangeboden aan alle leerlingen, bovendien zijn 78 leerlingen geheel afhankelijk van onderdak en voedsel van de school. Met een gift van  € 12, = kan 1 van deze leerlingen al voorzien worden van 2 maanden voeding tijdens de COVID-19 crisis.
 
Uw donatie zal gebruikt worden voor:
1.    Het kopen van voedsel voor de weeskinderen die op school blijven. 
2.    schooltuinactiviteiten uit te breiden door land te huren om voedsel te verbouwen als aanvulling op het bestaande voedselprogramma. 
3.    Opleidingsproject gemeenschaps- en schooltuin.
4.    Keukenbehoeften. De school heeft keukengerei nodig, waaronder twee grote pannen. 
5.    Financiële steun voor voedsel om de kinderen te voeden tijdens de voortdurende covid-19-crisis: 
 
 
Ambassadeur:
Een van de ambassadeurs van Plenty Food is Jan van Arragon. Jan bedrijft op een evenwichtige en ecologische wijze landbouw zonder bijsmaak. www.bioakker.nl
 
In de bijlage het projectplan waarin wordt ingegaan op de probleemstelling, doelstelling, projectorganisatie en de begroting.

Vertrouwende op uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Steensma Algemeen bestuurslid, Luchtenburg 98, 3328 AP Dordrecht

dick@plentyfood.nl 06 515 79 536
 
Contactgegevens “Stichting Plenty Food Nederland”
Lange Sloot 3, 1991 HN Velserbroek. Tel.+316 8371 5875;info@plentyfood.nl;www.plentyfood.nl
Jos Wietses (voorzitter) jos@plentyfood.nl 06 8371 5 875
Bankrekeningnummer NL92TRIO0338626352 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velserbroek. ANBI status per 1 januari 2008 https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-plenty-food-nederland/anbi
De jaarverslagen, het beleidsplan, de organisatie zijn te zien op  https://plentyfood.nl/organisatie/
 
NB. Eerder hebben wij samen met “stichting Dordrecht Zuid-Holland – Dordrecht Zuid-Afrika” een bijdrage kunnen leveren aan het moestuinproject voor het plaatsje Dordrecht in Zuid-Afrika.