BERICHT VAN HET BESTUUR

8 april 2021

Nu het weer steeds mooier wordt, komen er ook meer vragen over wat er allemaal al weer kan worden gedaan in groepsverband op ons complex.
Helaas is dat tot op heden niets meer dan wat ook elders in het land geldt. Tot 21 april geldt, zoals jullie ongetwijfeld weten, nog steeds de lockdown en ook voor een volkstuinvereniging heeft dat consequenties zoals jullie kunnen lezen in de handreiking vanuit het AVVN: https://www.avvn.nl/cms/streambin.aspx?documentid=17
Echter, er zijn taken die ten behoeve van de vereniging en haar leden wel uitgevoerd moesten worden door vrijwilligers die niet als individu konden worden gedaan zoals de reparatie van de watervoorziening.

Ook voor de tuindiensten heeft het bestuur gepoogd een werkbare vertaling te maken naar een afspraak die zowel tegemoet komt aan het algemeen belang als aan de Corona regelgeving. Dit brengt ons tot het dilemma van het al dan niet openen van de poort.
Na afweging van alle voors en tegens heeft het bestuur besloten tot opening van de poort op grond van de afspraak met de gemeente dat gedurende het seizoen de tuinvereniging een openbaar toegankelijk park is. Binnen dat park gelden dan ook wel op de paden en algemene ruimtes de landelijke regels. Alleen te betreden alleen, of met maximaal 2 personen ouder dan 12 jaar en waarbij er consequent 1,5m afstand wordt bewaard tussen een ieder die niet tot dezelfde huishouding behoort. De paden zijn bedoeld om over te wandelen en zijn geen plek voor andere sociale activiteiten. De handhavers van de gemeente mogen dit ook controleren.
Binnen de eigen tuin gelden de regels die landelijk gelden voor bezoek aan huis. Deze regels zijn ook nog eens na te lezen via bovenstaande link.
Wij rekenen op de medewerking van alle tuinleden!