vooraankondiging ALV

20 juli 2021

Beste leden,

wanneer de Corona-regelgeving het op dat moment toelaat, heeft het bestuur het voornemen op vrijdag 3 september om 19.00 uur een fysieke ALV te beleggen.

Noteer deze datum dus alvast in de agenda! Nadere informatie volgt.

Vriendelijke groet,

Bestuurd ATV Dordrecht Vlijpark