Update Chemours

5 maart 2024

Beste moestuinders,

Namens de gemeenten informeren we u graag over het volgende, omdat dit over moestuinen gaat.

Vanmiddag om 16:00 uur brengen de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden een gezamenlijk bericht naar buiten.

Dit bericht gaat over de voortgang van de gesprekken/onderhandelingen met Chemours. Dit naar aanleiding van het tussenvonnis van 27 september jl.

Het bericht vindt u hieronder:

Na het tussenvonnis van 27 september 2023 hebben de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden verkennende gesprekken gehad met Chemours. Chemours sprak uit concreet iets te willen doen voor de gemeenschap. De gesprekken gingen over het vinden van manieren om de omgeving weer schoon te krijgen. Ook over de vergoeding van schade door de van de aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX.

Op basis van deze gesprekken ontwikkelt Chemours met de gemeenten een concreet plan. Als eerste gaat dit over het schoon en gebruiksklaar maken van moestuinen en recreatieplas Merwelanden. De gemeenten zien dit als belangrijke eerste stappen.

De eerste fase bestaat uit een proefproject. We noemen dit een pilot. Hierbij vervangen we de grond in enkele moestuinen. Na dit proefproject is het de bedoeling andere vervuilde moestuinen aan te pakken. Het gaat om de moestuinen waar nu maar beperkt of niet uit gegeten mag worden. Deze eerste fase wordt als proef ingestoken om inzichten op te doen. Zo kan het verdere vervolg zo goed mogelijk verlopen.

Een onafhankelijke externe expert voert de werkzaamheden in samenwerking met de gemeenten en Chemours uit. De gemeenten informeren zo snel mogelijk de direct betrokkenen. Verder worden extra monsters genomen van het zwemwater van de plas Merwelanden. Dit als eerste stap in het weer schoon krijgen van de zwemplas.

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden vinden het belangrijk dat de leefomgeving voor hun inwoners gezond en veilig is. De inwoners mogen rekenen op de inzet van hun gemeente. De gemeenten spannen zich in om zo snel mogelijk tot goede oplossingen te komen voor het opruimen van de vervuiling die is ontstaan door de uitstoot van PFOA en GenX.

Naast de aanpak van de moestuinen en de zwemplas praten Chemours en de gemeenten over verdere acties op basis van het tussenvonnis. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden trekken hierbij gezamenlijk op. Zij hebben sameneen rechtszaak hebben lopen tegen het bedrijf Chemours (voorheen DuPont). De reden is de vervuiling van de gemeentelijke eigendommen met PFOA en GenX.

De rechter heeft in het tussenvonnis aangegeven dat Chemours aansprakelijk is voor het opruimen van de vervuiling of, als dat niet mogelijk is, voor het vergoeden van de schade. De uitspraak van de rechter op 27 september 2023 voelt voor de gemeenten als erkenning van hun jarenlange strijd.

Met vriendelijke groet,

namens de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden,

Het bestuur heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente.

De berichtgeving m.b.t het water blijft onveranderd. Lees hier de brief terug.