Nieuws: bestuursmededelingen

25 mei 2020

Dordrecht, 25 mei 2020

Beste tuinleden,

In de eerste twee weken van juni zal de schouwcommissie uw tuin bezoeken.

De commissie voert de schouw uit aan de hand van bijgaande schouwlijst en bijbehorende toelichting op de schouwpunten.

Met vriendelijke groet,
het bestuur


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

Aan de leden

13 mei 2020

Na de persconferentie van afgelopen woensdag heeft ook ATV Vlijpark een aanpassing op de Corona-regelgeving geformuleerd voor de periode vanaf 11 mei; indien noodzakelijk mag men met maximaal 4 volwassenen op een tuin zijn, maar houd altijd 1,5m afstand! Met inachtneming van 70 plus en risicogroepen.

Het advies blijft echter, conform RIVM en AVVN, nog steeds; kom alleen!
Update van het AVVN van 7 mei jl. (https://avvn.nl/coronavirus-en-de-tuinvereniging)
Samenvatting aanpak maatregelen inzake coronavirus;
Utrecht, 7 mei 2020
Op 6 mei is het kabinet gekomen met een update van de maatregelen in de aanpak van de coronacrisis.  We werken nu uit wat dit in detail betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders. We verwachten rond 18 mei in de Kennistuin een document met adviezen, tips en suggesties te publiceren.
 
Naar je tuin toe? 
Wat we al wel kunnen vermelden is het volgende: Is tot 11 mei het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en daarmee een bezoek aan je tuin te beperken, ná die datum is het advies om drukte te vermijden en elkaar de ruimte te geven. Dus doe dat als je naar je tuin gaat. Neem de kortste en snelste route over het tuinpark naar je tuin en hou daarbij altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen die niet tot je huishouden behoren. Bezoek op de tuin ontvangen kan, maar net als bij je thuis maximaal 3 mensen. En ook op de tuin moet iedereen die niet tot hetzelfde huishouden behoort minimaal 1,5 meter afstand houden.
Als we ons allemaal aan de voorschriften houden om drukte te voorkomen en te vermijden, ondervangen we het risico dat de burgemeester besluit om het tuinpark te sluiten.
 
Na 18 mei 2020 volgt een update.
Vriendelijke groet,
Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING

25 maart 2020

Dordrecht, 24 maart 2020

Bestuursmededeling

Aan onze leden,

Wat goed om te zien dat iedereen op de tuin de maatregelen van de regering nauwgezet opvolgt. Waar mensen een praatje maken zie je overal dat men een afstand in acht neemt van meer dan 1,5 meter. We weten niet wat op ons af komt, maar het enige dat we kunnen doen is alle adviezen zonder uitzondering opvolgen. Voor de gezondheid van iedereen en in het bijzonder de kwetsbare mensen onder ons. De maatregelen van de regering (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen ) en de aanbevelingen van de AVVN van 23 maart jl. (https://mailchi.mp/avvn/tuinieren-en-maatregelen-tegen-het-coronavirus?e=0a883f7571) betekenen best veel voor onze tuin. Hoe gaan we daar als Vlijpark het beste mee om? Continue reading


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

Corona-update

18 maart 2020

Beste leden,
Natuurlijk krijgt het bestuur ook veel vragen over de effecten van de Corona maatregelen op onze vereniging. Wij kunnen en mogen niet anders dan ons houden aan datgene wat de regering ons voorschrijft. De compost, de kantine en de kwekerij blijven dus gesloten tot nader order. De werkploegen, bestuursdiensten, biljartavonden en andere diensten gaan voorlopig niet door. De komende dagen zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog meer maatregelen volgen, zie hiervoor de brief van het AVVN.
Wij beseffen dat dit tot zorg leidt bij leden en vooral ook bij de voorvrouwen- en man  die de taak hebben voor het algemeen groen te zorgen.
Wellicht is het dan ook handig om binnen een tuinploeg af te spreken hoe er contact onderling kan worden gehouden bijvoorbeeld via een whatsapp groep.
Vriendelijke groet
Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark

Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen

Belangrijke mededeling inzake landelijk advies Coronavirus

12 maart 2020

 

Aan de leden van ATV Dordrecht Vlijpark,

Aanstaande zaterdag zal de geplande werkochtend met lunch in het kader van NL Doet, conform het advies van het Oranje Fonds komen te vervallen.

Daarnaast zullen vanaf nu tot nader order, de kantine en de compost gesloten zijn. Hiermee komen ook de tuindiensten van de tuinploegen, de bestuursdiensten en de biljartavonden te vervallen. Tevens zal de kwekerij gesloten zijn.

Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en zal wanneer er duidelijkheid is per direct aangeven wanneer alles weer volgens rooster wordt hervat.

Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de ALV van 3 april aanstaande. Deze ALV zal worden uitgesteld tot nader order. Dit volgens de advisering van het AVVN in een schrijven van vandaag. Het advies vindt u hier.

Het water wordt aanstaande vrijdag 13 maart aangesloten.

Wij rekenen op uw begrip,

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark.


Onderwerp: activiteiten, Algemene Leden Vergadering (ALV), bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws, Onderhoud & Compost, vrijwilligers