Waterschap Hollandse Delta graaft een bezinkput in de Molenvliet naast het Vlijpark

27 februari 2019

De ecologische waterkwaliteit van het waterlichaam Stadspolders nabij de volkstuinenvereniging het Vlijpark in Dordrecht voldoet niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Oorzaak is de nalevering van voedingsstoffen door baggeraanwas. Verder beperkt de bagger de ontwikkeling van waterplanten, die voor een goede waterkwaliteit van belang zijn. Door het aanleggen van een (bezink)put in dit waterlichaam zal toekomstige bagger zich concentreren in de put. Hierdoor wordt het nadelige effect van de baggerlaag op de ecologische waterkwaliteit beperkt. Verder zorgt het project voor een verlenging van de baggercyclus waardoor het waterschap minder frequent hoeft te baggeren;
Na de aanleg van de put worden er geen veranderingen in de waterstromen verwacht;
Tijdens en na de aanleg van de put blijft het huidige waterpeil in het watersysteem gehandhaafd;
De bouwplaats van de aannemer komt aan de kant van de Noordendijk te staan.
(meer…)


Onderwerp: bestuur, bestuursmededelingen, leden, nieuws

Vacature coördinator groencommissie

Beste leden,

Vandaag heb ik binnen het bestuur verteld dat ik de invulling van het coördinatorschap van de groencommissie beëindig.
De reden is dat ik me meer wil richten op de werkzaamheden in het bestuur en andere hobby’s.
Wat ook meespeelt is dat de ‘dubbelrol’ coördinator/bestuurslid hier en daar in de vereniging als bezwaarlijk wordt ervaren.
Dat is geenszins mijn bedoeling; een vereniging floreert het beste als er harmonie is.
Daarmee is een vacature ontstaan en de vraag aan jullie is of er iemand (of een duo) binnen de groencommissie is die de taken van coördinator over wil nemen. Of weten jullie iemand in een van de werkploegen?
In ieder geval dank ik jullie van harte voor de fijne samenwerking en voor alles wat we samen voor elkaar hebben gekregen.
Heb je vragen over de invulling, neem gerust contact op. En met het mooie voorjaarsweer van de komende dagen zien we elkaar binnenkort vast wel op de tuin.

Met vriendelijke groet, Jacqueline Steeghs


Onderwerp: bestuursmededelingen, groencommissie, nieuws

Vacature bestuursfunctie

Helaas heeft Ellen van Bennekom op 21 februari, om persoonlijke redenen, moeten besluiten het bestuurslidmaatschap neer te leggen.
Wij betreuren haar beslissing zeer, maar respecteren ook haar besluit.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe kandidaat voor het bestuurslidmaatschap.
Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u graag eerst iets horen over hetgeen dat inhoudt, kunt u een mail sturen naar info@vlijpark.nl

Vriendelijke groet,
Bestuur ATV Dordrecht “Vlijpark”


Onderwerp: bestuur, leden, nieuws

Fuchsia Extra Vaganza

24 februari 2019

8 en 9 maart 2019.   9-17 uur

Het nieuwe groeiseizoen wordt geopend met een Fuchsia Extra Vaganza bij Epric. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019 zijn er meer dan 150 soorten Fuchsia stekken te koop bij Epric.

Epric is een zorgkwekerij te Huissen die met mensen werkt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. (meer…)


Onderwerp: nieuws

Feestelijke opening vernieuwde compostterrein op 2 maart om 10:00

22 februari 2019

Beste tuinleden,

Tijdens de winterstop heeft een aantal vrijwilligers van de compost het een en ander gerenoveerd op en bij de compost. Gezamenlijk hebben zij het wat overzichtelijker voor jullie gemaakt.

Daarom laten wij vol trots op 2 maart aanstaande om 10.00 uur, de vernieuwde compost openen, door twee nieuwe tuinleden van tuin 3, Djayron van 6 jaar en Jaylano van 2,5 jaar.

Wij zouden het leuk vinden wanneer jullie daarbij aanwezig zouden kunnen zijn. Wij kunnen dan meteen al jullie vragen beantwoorden die jullie hebben over het composteren bij onze vereniging, voor zover jullie nog niet helemaal op de hoogte zijn van het hoe, wat en waarom.

Vanaf zaterdag 2 maart zijn wij weer iedere dinsdag en zaterdag open van 10:00 tot 12:00 uur. Wij helpen jullie dan weer graag met het composteren van jullie tuinafval tot aan het eind van het seizoen op 29 oktober 2019.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op de compost,
Lydia Amsterdam coördinator O&C


Onderwerp: nieuws

Groenmoesmarkt

28 januari 2019

De Groenmoesmarkt is een totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel. 60 specialisten uit Nederland en Vlaanderen komen hier bij elkaar. Het woord ‘totaalmarkt’  heeft betrekking op de breedte van het aanbod dat tuinoverstijgend is (ook eetbare, in het wild voorkomende planten) maar behalve commercieel, ook zeer informatief is. Hier kun je je kennis verrijken op gebieden als biologisch moestuinieren, biodiversiteit, stads- en buurttuinieren en  praktische, op een aanschouwelijke wijze gebrachte voorbeelden van groenteteelt zien.

(meer…)


Onderwerp: nieuws

De Nationale Tuinvogeltelling 25 t/m 27 jan.

22 januari 2019

 

De Nationale Tuinvogeltelling 2019 en het Vlijpark doet mee

In het weekend van 25 t/m 27 januari 2019 vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. De werkploeg natuurlijk tuinieren wil het seizoen beginnen met deze vogeltelling. Komt u ook mee tellen?

We verzamelen in de kantine op 26 januari om 11:00 uur. Tellen kan in uw eigen tuin, vanuit de kantine of vanuit de kas. Bent u geïnteresseerd en wilt u alvast meer weten kijk dan op: https://www.tuinvogeltelling.nl/

(meer…)


Onderwerp: groencommissie, natuurlijk tuinieren, nieuws

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019

24 december 2018


Beste leden,
Het bestuur van ATV Dordrecht nodigt u van harte uit om op het nieuwe jaar te komen proosten en uw mede volkstuinders een gelukkig nieuwjaar te wensen op 6 januari van 16:00 tot 18:00 in de kantine van het Vlijpark. Van harte welkom!


Onderwerp: bestuursmededelingen, leden, nieuws