Informatieblad De vlindertuin op het Vlijpark

30 mei 2019

Elk seizoen werken we met een vast team in de vlindertuin. Wieden, planten, snoeien, verplaatsen, compost aanbrengen. Het resultaat komt voort uit een proces van jaren onderhoud en verbeteringen. Gelukkig zijn er altijd wel mensen met veel kennis van tuinieren en specifiek van een vlindertuin. Zo leren we van elkaar. Ook kan je veel informatie vinden op internet.

In de vlindertuin draait in de eerste plaats om de vlinders. Het gaat niet goed met de vlinders in Nederland. Van de 70 soorten zijn er al 17 soorten verdwenen. Er worden nog steeds minder vlinders gesignaleerd. Vlinders staan symbool voor de kwaliteit van biodiversiteit in het landschap. Die diversiteit  willen wij juist behouden en verbeteren. We houden bloemen, planten en struiken die aantrekkelijk zijn voor vlinders. Bloemen waar veel nectar in zit. Tegelijk richten we ons ook op aantrekkelijke tuin voor bijen, insecten en rupsen.  Er zijn heel veel bloeiende planten geschikt voor vlinders. Er is dus volop een keuze te maken voor planten die we meer of minder geschikt vinden. Daarbij hebben vlinders een eigen voorkeur.

Top vlinderplanten
Vlinderstruik
IJzerhard
Sedum
Lavendel
Herfstaster
Rode Zonnehoed
Koninginnekruid
Flox

We kiezen voor planten die in onze streek thuishoren, de zogenaamde waard- en heemplanten.

Waardplanten
Grote brandnetel
Grassoorten
Klimop
Wilde geraniums
Koolplanten
Engelwortel
Valeriaan
Kogeldistel

De vlindertuin is ingebed in veel groen er omheen. Er zijn veel heggen en schaduwplekken waar insecten huizen, er zijn grasstroken met paardenbloemen. We houden bij welke vlinders gezien worden. Laatst werden de kolibrievlinder, de gehakkelde aurelia, citroenvlinder, kleine vos en het koolwitje gezien. Vlinders hebben voorkeur voor hun eigen plant. Een paar voorbeelden

Vlinders en hun voorkeurplanten
Atalanta – Grote en kleine brandnetel
Koninginnepage – Peen, Venkel, Wijnruit
Kolibrievlinder – IJzerhard
Oranjetipje – Look-zonder-look, Judaspenning
Koolwitje – Koolsoorten

Een vlindertuin mag best mooi zijn, het oog wil ook wat. Daarom wordt gekozen voor een verscheidenheid aan planten, naar kleur, schaduwplek of zon en bloeitijd. Ook zijn er vaste bollen zoals allium en krokus. Veel ‘wilde’ planten zijn woekeraars, die we proberen in de hand te houden. Look-zonder-look, grassen, oregano, de Japanse anemoon, het zijn allemaal woekeraars.
We kiezen ervoor om groepen van planten bij elkaar te zetten om zo grote pollen en borders te krijgen. Het is mooi en geeft de tuin meer structuur dat handig is als je met een groep tuiniert. We kiezen het meest voor vaste planten, aangevuld met een- en tweejarigen. Door de kwekerij op Vlijpark worden we steeds voorzien van nieuwe aanwas. De grond bestaat uit kleigrond die we het hele seizoen door mengen met compost. Zo wordt de grond minder vet en hard. Er wordt geen mest gebruikt. De planten kiezen veelal hun eigen weg. Ook wordt er niet geschoffeld.
Al met al levert de vlindertuin veel plezier en een mooie aanblik op.
Corinne Clay; Margo van der Hum & Willem van Stigt  |   Mei 2019