Bestuursmededelingen

2 september 2019

Na een fantastisch 75-jarig jubileum, gaan we als vereniging ATV Dordrecht Vlijpark nog even door met een aantal leuke activiteiten. Natuurlijk kan er door ieder tuinlid de komende zaterdagen nog steeds een gedichtenbundel worden opgehaald in de kantine en bij de kas drie leuke planten, beide zijn open op zaterdagmorgen.

BBQ
Op zaterdag 7 september organiseert het A&K een zomer-BBQ. Het zou leuk zijn wanneer daar veel leden bij aanwezig zijn!

Herfstfair
Eind deze maand, zaterdag 28 september staat de herfstfair op de kalender, ook weer een gezellig moment voor onze leden en mensen vanuit Dordrecht om vaste planten en tweejarigen aan te schaffen en te neuzen tussen alle andere proeverijen, workshops en een gezellig kopje koffie te drinken met elkaar.

Huishoudelijk reglement (HHR)
Inmiddels is het nieuwe HHR ingegaan, maar nog niet alle leden hebben een exemplaar opgehaald in de kantine. Natuurlijk staat dit HHR ook op de site. Wanneer het zo is dat er geen behoefte meer bestaat aan een papieren versie, dan horen wij dat graag, dan kunnen wij in de toekomst minder papieren versies bestellen en dus besparen!

Tussenevaluatie seizoen 2019
In dit seizoen is er veel gedaan door de mensen van onderhoud aan de opstallen van de vereniging. Alle vrijwilligers die hier, vaak wat onzichtbaar voor veel leden, aan hebben gewerkt; hartelijk dank! Ook de vrijwilligers van de compost hebben veel werk verricht. De hoeveelheid aangeleverd natuurlijk materiaal stijgt en stijgt per jaar. Fijn voor de hoeveelheid compost die de leden kunnen gebruiken, maar ook heel veel uurtjes werk voor de snipperaars die buiten de compostopeningstijden om vaak, veel materiaal moeten proberen weg te werken.

Ook de tuinploegen verdienen een klop op de schouder, natuurlijk behoort de tuindienst tot de verplichting van de leden, maar veel ploegleden doen (veel) meer dan dat, ontwerpen, ideeën opdoen, bestellen kortom van alles waardoor de algemene delen van het complex steeds weer kunnen rekenen op complimenten van tuinleden en buitenstaanders.

Daarnaast werken er nog veel meer mensen vrijwillig mee voor onze “club” die vaak minder opvallen maar wel heel belangrijk zijn; het A&K team (nee dat is geen tuindienst, de koffieploeg is een dienst, maar alle leuke evenementen worden toch echt door vrijwilligers gedaan)! De mensen van Wel en Wee, die bij je op de stoep staan om een attentie langs te brengen wanneer dat even nodig is. Onze kersverse welkomstcommissie die inmiddels al aardig wat mensen van de wachtlijst heeft gesproken. De taxatie/bouwcommissie die klaar staan om het bestuur te adviseren bij verbouwplannen of tijdens verkoop, de groencommissie die naast hun gewone taken ook nog alle tuintaxaties voor hun rekening nemen.

De comcom, die zorgt voor het verspreiden van berichten via het bord, de mail en de site, maar die daarnaast zorgt voor vormgeving van alle openbare stukken van onze vereniging. Deze commissie heeft dit jaar ook gezorgd voor de jubileum uitgave met gedichten en tekeningen.

De kasvrijwilligers die zorgen dat bijna alle planten van het algemeen groen worden gekweekt, de fairs kunnen draaien en dat de leden steeds voor een heel zacht prijsje vaak bijzondere en exclusieve planten kunnen kopen.

En dan nog de echt onzichtbare mensen die ad hoc en indien nodig komen helpen bij de fair, het jubileumfeest enz. enz. Iedereen super bedankt!!!!

Vertrek
Helaas komen aan sommige dingen een eind, op zaterdag 31 augustus is de Vlet’s winkel gesloten. Nadat we de afgelopen twee seizoenen bijna geen bezoekers hebben mogen ontvangen, heeft het bestuur de beslissing genomen de ruimte anders te gaan gebruiken. Daarnaast speelde ook hier het gebrek aan vrijwilligers een grote rol. Ellen, Jacqueline en Nienke die de afgelopen jaren ondanks hun andere werkzaamheden voor de club zo vaak mogelijk hebben gepoogd de winkel op te stellen hartelijk dank!

Bij deze doen wij natuurlijk een oproep aan de leden; heb je een leuk idee voor de tuin, meldt dat bij het bestuur wij staan open voor ieder goed idee waarbij de vereniging is gebaat!

En als laatste: wil iemand ons vrijwilligersteam komen versterken, heel hartelijk welkom. Voor ieder talent is wat te doen, dus houdt u van zaaien, klussen, organiseren, verkopen, handwerken, praten, snoeien etc. Meldt u dan alstublieft aan via info@vlijpark.nl

Wij kunnen niet zonder u!

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark
info@vlijpark.nl