Het bestuur bedankt de feestcommissie voor een geslaagde brunch!

30 augustus 2019

Beste mensen van de feestcommissie,

Hoewel ik veel van jullie al even persoonlijk heb gesproken, wil ik jullie toch nogmaals en uit naam van de leden van onze vereniging, een compliment maken voor de organisatie en de uitvoering van het 75-jarig jubileum van onze vereniging!

Jori, Rens, Ida, Jacqueline, John en Charles, complimenten voor de organisatie, de creatieve invulling, de invulling, uitvoering en de energie die jullie hebben gestoken in dit jubileum!

Elly, Ria, Marijke, Jan, Matthijs en Leo hartelijk dank voor alle hulp aan de feestcommissie bij opbouw, afbouw, tafelschikking en sfeer op zaterdag 24 en zondag 25 augustus, we konden niet zonder jullie!

Ook onze hartelijke dank aan Marleen Oud, Margreet Huisman en Pieter Breman, voor de invulling van onze jubileumuitgave, Het Vlijpark Volkstuinen 1944-2019.

Alle mensen die het aandurfden de brunch actief invulling te geven door een voordracht of optreden: Margreet Huisman, Pieter Breeman, Jasmijn van der Sijde, Wim Danckaert en Charles van Andel, top!

Onze leveranciers, Nobel’s brood en Maarten Teekens, hebben zeker bijgedragen aan de sfeer en de vulling, zowel van de maag als muzikaal!

En dan last but not least; alle taartenbakkers en baksters die gezorgd hebben voor “the sweet touch” van dit feest, evenals de kasvrijwilligers die bescheiden en in stilte voor alle tuinleden een groeizaam cadeau verzorgden!

Ik kan alleen maar zeggen: “mensen bedankt en op naar het volgende jubileum”!!!!

Hartelijk dank namens de vereniging,

Nienke Steensma, voorzitter

Post Scriptum;
Voor alle tuinleden die afgelopen zondag niet in de mogelijkheid waren het jubileumfeest te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 de drie planten te komen halen, het cadeau van de kas vrijwilligers bij de kas en in de bestuurskamer, ook op zaterdagmorgen op dezelfde tijd, om de gedichtenbundel in ontvangst te nemen.