Slakkengif is ook “killing” voor onze egels!

17 juni 2019

Onze egels mogen geen slakkengif!

Naar aanleiding van het kortgeleden geplaatste artikel over de egels die op ons complex zijn ondergebracht, is er wat verwarring ontstaan rondom het wel of niet gebruiken van slakkenkorrels.

In het artikel waarnaar in de bijgeplaatste link wordt verwezen, staat informatie die onbedoeld gevaarlijk is voor onze egels: “Als de slakken in een natte zomer toch uitgroeien tot een ware plaag kunnen ze bestreden worden met slakkenkorrels op basis van ferri-fosfaat of met aaltjes.” Dit advies moet NIET worden opgevolgd. De auteurs van het artikel op onze website, Marjan van de Hoek en Willem van Stigt, hebben advies ingewonnen bij de egel-opvang. Daar werd het volgende commentaar gegeven: “Ik zou het [gebruik van slakkenkorrels] afraden. Het is niet wetenschappelijk onderzocht wat de effecten van ferri-fosfaat zijn op in het wildlevende dieren.” Het advies van Marja en Willem is dan ook: geen enkele vorm van slakkengif gebruiken!