Mededeling inzake werkzaamheden naast onze vereniging

6 september 2021

 Voor de bouw van een fietsersbrug tussen de Nieuwe Noordpolderweg en Oranje Wit, dient er een duiker te worden omgelegd. Hiervoor is het nodig dat de pomp achter het verenigingsgebouw tijdelijk stil wordt gezet.

De komende dagen zullen we dan ook te maken krijgen met een lagere waterstand in de sloten.

De toegang tot ons complex blijft gewoon bereikbaar.

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark