Aan de leden

12 september 2021

Aan de leden,

Graag brengen we het volgende onder jullie aandacht. Vanaf aanstaande dinsdag start er een lezingencyclus inzake biodiversiteit door het IVN in Dordrecht. https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht/nieuws/lezingencyclus-biodiversiteit
Aangezien biodiversiteit ook voor onze vereniging van groot belang is en meerdere leden van onze vereniging hier belangstelling voor hebben, willen we dit ook bij jullie onder de aandacht brengen.
De reeks start al aanstaande dinsdag en aanmelden kan via de site IVN (zie link). Voor leden van het IVN is het gratis, niet-leden betalen 5 euro per avond (zie link).
Bijzonder detail: de avond op 7 december wordt verzorgd door Marie-Jose Meertens, zij is wellicht bekend bij een aantal tuinders omdat zij de keuring voor de “stippen” bij onze vereniging heeft gedaan.
Bestuur ATV Dordrecht vlijpark