Keurmerk natuurlijk tuinieren vernieuwd

15 februari 2022

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren vernieuwd

Het AVVN heeft een nieuwe opzet gemaakt voor een vernieuwd en gemoderniseerd Keurmerkproject. De herkeuring van ons tuinpark zal in 2023 plaatsvinden. 

Het nieuwe Keurmerk zal worden opgebouwd uit 3 thema’s: biodiversiteit,milieu-duurzaamheid-klimaat en samen. Voor ieder thema is een vignet te behalen en 3 vignetten vormen het Keurmerk. Met certificaten voor bijzondere resultaten kan men het behaalde Keurmerk telkens versterken.

Het thema samen is belangrijker geworden. Gezamenlijke processen staan centraal. Samen staat voor verbinding en draagvlak en met elkaar de schouders er onder zetten op het tuinpark. Het staat ook voor samenwerking met partners buiten het tuinpark, voor kruisbestuiving en inbedding in de omgeving.

Wat blijft staan is de advisering en begeleiding en het verlenen van een onafhankelijk waarborg dat het tuinpark in harmonie met de natuur ingericht en beheerd wordt.

Bij de beoordelingen wordt niet meer gewerkt met punten en cijfertjes maar staat de kwaliteit van veranderplannen en naar de behaalde resultaten daarvan voorop.

In het voorjaar organiseert het AVVN een informatiebijeenkomst over het vernieuwde Keurmerk.