Bestuursmededeling

8 februari 2022

Voortgang moestuinonderzoek
 
Op donderdag 10 februari zal onderzoeksbureau Tritium op onze tuin monsters nemen van grond en water. Dit is om de hoeveelheid PFOA en GenX te meten die in de grond zit en in het water dat we de planten geven. Medio 2021 zijn monsters genomen van gewassen op onze tuin. De onderzoeken vinden plaats in opdracht van de gemeente Dordrecht en worden uitgevoerd in een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. 

 
Het Wageningen Food Safety Center (WFSR) van de universiteit analyseert alle monsters op 18 soorten PFAS-stoffen, waaronder PFOA en GenX. In totaal zijn er 750 monsters genomen. Dit is een grote opdracht. WFSR heeft hiervoor nieuwe meetapparatuur aangeschaft waarmee ook erg lage gehalten kunnen worden gemeten. Dit is positief, want daarmee kan een goed advies gegeven worden. Maar omdat deze analysemethode nieuw is, hebben de onderzoekers meer tijd nodig voor de controle. Er is daardoor wat vertraging ontstaan. Naar verwachting rondt WFSR deze analyse eind februari af.
Het RIVM komt in dit voorjaar met twee adviezen nav de onderzoeken. Het eerste advies gaat over het eten van gewassen uit de moestuin en het tweede advies betreft het gebruik van grond en water.