Heeft u de watermeterstand al doorgegeven?

20 januari 2020

 

Beste leden,

Heeft u al de stand van uw watermeter doorgegeven aan info@vlijpark.nl?
Als u dat nog niet gedaan heeft wilt u dat alstublieft alsnog doen?
Anders zullen we voor de ‘meirekening 2020’ een schatting moeten maken.

Alvast bedankt!
Het bestuur