De boosdoener is gevonden!

3 februari 2020

Het grote drinkwater verlies door een lekkage in de drinkwaterleiding op het Vlijpark is na reparatie gestopt!

Al jaren werd er inmiddels gezocht naar de oorzaak van een constant waterverlies op het Vlijpark. Monitoren, lijsten bijhouden en graven; alles met het doen de oorzaak te vinden en het verlies te doen stoppen. Steeds weer dacht men een aanknopingspunt te hebben en steeds weer bleek het toch niet helemaal te kloppen. Tot nu toe.

 Terwijl alle ringleidingen naar de tuinhuisjes waren afgesloten ivm het winterseizoen, verloren we nog steeds circa 3000 liter drinkwater per dág op Het Vlijpark. Een onacceptabele situatie. Om het verenigingsgebouw ook in de winter van water te kunnen blijven voorzien is door een klein aantal vrijwilligers in december een nieuwe afsluiter geplaatst. Nu was er geen verlies meer, maar het grote lek was nog niet gevonden. Ter plekke waar de afsluiter werd geplaatst bleek de waterleiding anders te lopen dan op de tekeningen was aangegeven. Er waren serieuze aanwijzingen dat het grote lek in de buurt van de graafwerkzaamheden te vinden moest zijn. Aangezien de leiding niet volgens de tekeningen liep, was er geen andere mogelijkheid dan de leiding al gravend bloot te leggen en te volgen. Het was een uitdaging om dit te doen tijdens het winterseizoen in de hoop dat vanaf het voorjaar wanneer iedereen weer op het drinkwaternet zou worden aangesloten het verlies zou zijn gestopt.

Nadat de vermoedelijke boosdoener boven water was, hebben de vrijwilligers de leiding hersteld en inderdaad bleek daarmee de grote lekkage gestopt. Helaas hebben twee grote bomen langs het pad wel schade opgelopen aan hun wortelstelsel. Een kleinere boom achter het mededelingenbord moet als verloren worden beschouwd. Het is zo’n 45 jaar geleden dat de waterleiding is gelegd door de volkstuinders. Nu blijkt helaas dat een noodzakelijke reparatie aan de waterleiding vaak schade aan de bestaande vegetatie tot gevolg kan hebben. Maar ja, een verlies van drieduizend liter water per dag is ook te zot voor woorden.

Met dank aan Rens, Alex, Jan, Matthijs en de ploeg vrijwilligers die zo hard hebben gewerkt dit raadsel op te lossen en de reparatie te verrichten en die ook de gegraven greppel binnenkort weer dicht gaan gooien.