Bestuursmededeling

20 oktober 2020

Het zal u ongetwijfeld niet onbekend zijn, dat er inmiddels weer aangescherpte maatregelen vanwege COVID-19 gelden voor iedereen en dus ook voor onze vereniging.
Het AVVN heeft het advies ook aangescherpt, zie hiervoor: AVVN Update 14 oktober 2020
Het bestuur heeft daarom opnieuw het besluit genomen de werkploegen en vrijwilligersactiviteiten te stoppen, zo ook de bestuursdiensten. Belangstellenden kunnen vanaf heden weer digitaal inschrijven middels een mail aan info@vlijpark.nl

De kandidaat zal een inschrijfformulier digitaal ontvangen en deze ingevuld kunnen retourneren. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek worden gepland door de welkomstcommissie wanneer dit weer mogelijk is conform de RIVM richtlijn.
Aangezien het bestuur van mening is dat te vaak wisselen van procedure niet in het belang is van de leden heeft het besloten deze procedure van digitaal inschrijven te behouden, ook na de Corona maatregelen.
De compost, gerund door vrijwilligers, heeft na overleg besloten de dienstverlening aan de leden tot aan het eind van het seizoen op zaterdag door te laten gaan, maar roept de leden dan wel met klem op zich echt te houden aan de 1,5m, de looproute en aan het maximum van 1 persoon tegelijk op het terrein van de compost naast de dienstdoende vrijwilligers.
Aangezien het seizoen ten einde loopt, zal binnenkort ook de drinkwatervoorziening van de tuinen worden afgesloten.
Het water wordt afgesloten op zaterdag 28 november (tenzij serieuze vorst wordt verwacht, dan zal dit misschien eerder moeten).
Iedereen wordt verzocht voor 15 dec de watermeter te fotograferen, de stand te noteren en deze te zenden aan: water@vlijpark.nl
Om bevriezingsgevaar te voorkomen wordt een ieder geadviseerd alle aftapkraantjes goed leeg te laten lopen de afsluiter bij de meter goed dicht te draaien en de watermeter of te verwijderen of in de put droog in te pakken met stro, bubbeltjesplastic, papier of ander (milieuvriendelijk of herbruikbaar) isolatiemateriaal.
Over het afsluiten van het water en het doorzenden van uw waterstand ontvangt u ook nog een separate mail.
Het bestuur adviseert de leden om vanaf nu te starten met het afsluiten van de waterleiding op de tuin. Gedurende de winter blijft natuurlijk de mogelijkheid om een kan drinkwater te tappen bij het wintertoilet aan de zijkant van het verenigingsgebouw.
Denkt u ook aan het bestellen van gas voor de winter wanneer u van plan bent geregeld op de tuin een kopje thee of koffie te zetten? De komende twee weken kan de compost na bestellen en betalen nog gasflessen uitleveren tijdens de compostopening op zaterdag.