Afsluiten watervoorziening en doorgeven meterstanden

9 november 2020

Aangezien het seizoen ten einde loopt, zal binnenkort ook de drinkwatervoorziening van de tuinen worden afgesloten.
Het water wordt afgesloten
op zaterdag 28 november

(tenzij serieuze vorst wordt verwacht, dan zal dit misschien eerder moeten).

Iedereen wordt verzocht voor 15 dec de watermeter te fotograferen, de stand te noteren en deze met naam en tuinnummer te zenden aan: water@vlijpark.nl

Om bevriezingsgevaar te voorkomen wordt een ieder geadviseerd alle aftapkraantjes goed leeg te laten lopen de afsluiter bij de meter goed dicht te draaien en de watermeter of te verwijderen of in de put droog in te pakken met stro, bubbeltjesplastic, papier of ander (milieuvriendelijk of herbruikbaar) isolatiemateriaal.

Wanneer u de meter eraf haalt, doe dat dan met beleid (niet te veel kracht gebruiken en de leidingen zo min mogelijk bewegen), vergeet niet de leidingen, na het kraantje, leeg te maken en de toiletpot te legen.

Nogmaals: draait u de kraan in de watermeterput goed dicht.
Als u die open laat staan en de meter verwijdert dan zal in het voorjaar als het water weer aangesloten wordt de put overstromen als u de watermeter nog niet heeft teruggeplaatst. U krijgt in het voorjaar bericht over wanneer het water weer wordt aangesloten. Volg de nieuwsberichten op de site, het mededelingenbord en de nieuwsmails.

Het bestuur adviseert de leden om vanaf nu te starten met het afsluiten van de waterleiding op de tuin. Gedurende de winter blijft natuurlijk de mogelijkheid om een kan drinkwater te tappen bij het wintertoilet aan de zijkant van het verenigingsgebouw.

Als u niet zelf in staat bent om de watermeter te verwijderen kunt u contact opnemen door een e-mail te zenden aan water@vlijpark.nl  vermeldt uw naam en tuinnummer.

Met Vriendelijke Groet,
het bestuur van ATV Dordrecht ‘Het Vlijpark’

E-mail de stand van uw watermeter aan water@vlijpark.nl vóór 15 december a.s

Vermeldt uw naam en tuinnummer, de stand en stuur een foto van de watermeter mee.