Bericht van het bestuur

3 december 2019

Beste leden,

Graag doen wij middels dit bericht een oproep aan onze leden: wij zijn namelijk op zoek naar een coördinator onderhoud. Het onderhoud is een belangrijke zaak voor onze vereniging. Tot op heden is er gepoogd het onderhoud zo veel mogelijk uit te voeren middels vrijwilligers, dit kan echter alleen maar worden gedaan met een goede coördinator.

Wij plaatsen daarom dan ook deze dringende oproep!

Naast een coördinator onderhoud zoeken wij ook nog steeds naar:

  • Een bestuurslid
  • Coördinator en leden Faircommissie
  • Coördinator en leden Wel en Wee commissie
  • Vrijwilligers bij het A&K team, de welkomstcommissie, op het gebied van educatie, onderhoud, compost, groen, de kwekerij

Kortom, wanneer u de vereniging een warm (groen) hart toedraagt, meldt u zich dan (via info@vlijpark.nl) aan! Wij zijn heel blij met uw hulp!

Vriendelijke groet,

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark