Bericht van het bestuur

9 december 2019

Goed werk, mannen!

Op 4 en 5 december hebben Rens, Lex en Matthijs met behulp van een flinke graafmachine de waterleiding rond de hoofd-waterput bij het mededelingenbord blootgelegd. Reden was het onverklaarbare waterverlies op Het Vlijpark van 3 kuub per dag. Met het graafwerk zijn de mannen een stap dichter bij het traceren van de exacte locatie van het lek gekomen.

Een waterverlies van 3 kuub per dag is zorgwekkend. En niet alleen vanwege de kosten maar ook vanwege het feit dat schoon drinkwater nodeloos in de bodem verdwijnt. Overigens moet je bij de kosten ook bedenken dat bijvoorbeeld de aanslag het Zuiveringsschap gebaseerd is op het totale waterverbruik, dus ook van het waterverlies.

Het onderzoek naar het waterverlies startte medio 2019. Iedere 3 weken werden de standen van de hoofdmeter en de ringmeters genoteerd en vergeleken. In enkele watermeterputten van tuinders kwamen kleine lekkages aan het licht, maar het grote waterverlies van 3 kuub per dag moest in de hoofdleiding naar de ringafsluiters of in de leiding naar de kantine zitten.

De volgende stap was het blootleggen van de waterleiding rond de hoofd-waterput naast het mededelingenbord. Door een afsluiter te plaatsen die het park behalve de kantine van het water afsluit weten we nu dat we geen water verliezen in de leiding naar de kantine. Op dit moment hebben we dus geen water verlies en is er wel water in de kantine en de wc’s van het verenigingsgebouw.

Vanwege de hoge stand van het grondwater en het vele water dat in deze buurt in de grond is gelopen, is het nu niet mogelijk verder te graven. Zoals gezegd verliezen we nu geen water meer en kunnen we gunstiger omstandigheden afwachten om het opsporen van het lek voort te zetten.

December-nieuws

Op zaterdag 14 december ligt voor u in de kantine een enveloppe klaar met daarin het werkbeurtenoverzicht, de factuur 2020 en de uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Loop even binnen om de enveloppe mee te nemen en schuif aan bij koffie of thee met kerstbrood of glühwein. De in kerstsfeer versierde kantine is geopend van 11 tot 14 uur.