Belangrijk bericht van het bestuur

30 mei 2020

Aan de leden,
Op 20 mei jl. heeft het AVVN een nieuw advies opgesteld voor de aangesloten leden (https://avvn.nl/media/attachment/227.pdf ). Het bestuur van ATV Dordrecht Vlijpark heeft in de bestuursvergadering van woensdag 20 mei jl. daarom het volgende besloten:

De tuinbeurten kunnen, in aangepaste vorm en binnen de RIVM richtlijn, worden opgestart volgens de planning in het werkbeurtenoverzicht met ingang van 6 juni aanstaande.
De aangepaste vorm houdt in dat de tuinbeurten zullen worden uitgevoerd in een vast tijdblok van 1,5 uur tussen 10.00 en 11.30 op zaterdagmorgen, echter zonder gezamenlijke koffiepauze, maar iedereen kan natuurlijk wel zelf iets te drinken meenemen. De tuinbeurten worden ingevuld door de ploegen over de gehele ruimte waarbij iedereen natuurlijk minimaal 1,5 m afstand tot elkaar houdt.
Het experiment met het aanbieden van materiaal op de compost kan doorgaan, de medewerkers van de compost kijken of dit eventueel kan worden uitgebreid. Hierover volgt een aparte mededeling vanuit de compost. Ook de aanschaf van planten uit de kwekerij via de digitale bestellingen zal worden doorgezet.
Het maximaal aantal volwassenen ( waaronder kinderen vanaf 12 jaar) op een tuin blijft 4, waarbij natuurlijk ook onderling 1,5 m afstand wordt gehouden.
Alle andere maatregelen zoals gecommuniceerd in eerdere berichtgeving, blijven van kracht. De poort, de toiletten, het verenigingsgebouw, de douche en de portaloo zullen dus gesloten blijven.
Het bestuur begrijpt dat de leden wellicht behoefte hebben aan een mogelijkheid om ook op een andere manier dan via de mail een vraag te kunnen stellen aan het bestuur. Daarom kan er op zaterdag 6 juni tussen 9.00 en 10.00 gebeld worden naar 078 6136499. Dit is niet het normale telefoonnummer van het bestuur, het verenigingsgebouw wordt immers niet gebruikt, er kan dan ook alleen op dat moment gebeld worden ook is de voicemail hierbij niet ingeschakeld. Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de mensen die het minder prettig vinden via de mail contact te houden.
Vriendelijke groet,
Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark