Vacature bestuurslid

15 oktober 2018

Nadat onze huidige penningmeester Henk van Pelt van tuin 31 op de “Algemene Leden Vergadering” van 5 oktober jl zijn aftreden, met in achtneming van de statutair verplichte opzegtermijn van 3 maanden, bekendmaakte, heeft het bestuur uit zijn midden een kandidatuur penningmeester ontvangen. Het bestuur kan zoals dat statutair is geregeld met ingang van 5 januari 2019 deze kandidaat benoemen als penningmeester. Waarmee de continuïteit van het penningmeesterschap van onze vereniging is gewaarborgd.

Enkele leden verkeerden in de veronderstelling dat met het aangekondigde vertrek van de penningmeester er, omdat we een roulerend voorzitterschap hebben, geen sprake meer is van een dagelijks bestuur. Zoals u weet bestaat het dagelijks bestuur uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur is, na het inwinnen van juridisch advies bij onze koepelorganisatie het AVVN, bevestigd in zijn opvatting dat de aftredende penningmeester statutair nog 3 maanden volmondig lid is van het dagelijks bestuur. Een door het bestuur benoemde penningmeester kan immers geen taken uitvoeren zonder lid te zijn van het dagelijks bestuur. Het bestuur is dus in functie en statutair gerechtigd om te functioneren zoals het nu doet.

Met ingang van 5 januari 2019 is er een vacature bestuurslid. Het bestuur nodigt belangstellenden van harte uit te reageren via info@vlijpark.nl, of bij een van de bestuursleden.