Nieuwsbericht van het bestuur

18 juli 2019

In de afgelopen weken is er een aantal beslissingen genomen waarvan het bestuur met dit nieuwsbericht op de hoogte brengt.

Notulen ALV april:

De notulen van de afgelopen ALV zullen ter inzage in de kantine komen te liggen, de vaststelling van deze notulen zal zoals gebruikelijk tijdens de volgende ALV op de agenda staan.

Veranderingen binnen de commissies

Bij de commissie onderhoud en compost gaat het een en ander veranderen. Het gedeelte compost is inmiddels organisatorisch overgenomen door Michel van der Meide en Jan Overhand. Binnen een paar weken zal ook het financiële deel worden overgedragen in bijzijn van de penningmeester ad interim aan hen. Lydia Amsterdam zal als vrijwilliger op de compost blijven werken.
Voor de afdeling onderhoud blijft Lydia Amsterdam wel de verantwoordelijke persoon.
Het bestuur is zeer verheugd aan te kunnen kondigen dat Linda de Waard en John Leijdsman hebben besloten de welkomstcommissie te gaan vormen. Zij zijn inmiddels gestart met het voeren van de gesprekken met de mensen op de wachtlijst.
Het bestuur wenst Michel, Jan en Lydia, Linda en John veel succes met de nieuwe taken!
Binnen de groencommissie is er ook een verandering, door het vertrek van Jacqueline Steeghs kwam daar de taak van coördinator vrij. De groencommissie heeft besloten deze taak onder gedeelde verantwoordelijkheid voort te zetten. Dit betekent dat er geen hoofdelijk aangewezen coördinator is aangesteld maar dat binnen de commissie de taken worden verdeeld. Wanneer u de groencommissie een vraag wilt stellen kan dat op de vertrouwde manier via groen@vlijpark.nl.

Vlijpark 75 jaar!

Dit jaar willen we graag het jubileum van onze vereniging vieren. Hierover is reeds een bericht verschenen op de site en via een speciaal bericht. Er bereiken ons echter vragen. Al eerder is er geprobeerd een groep te vormen voor de organisatie helaas waren er niet genoeg mensen om hiermee door te gaan, toch lijkt het een te feestelijk moment om zonder aandacht aan te besteden voorbij te laten gaan. Dit is dan ook de reden dat het bestuur heeft besloten toch dit seizoen stil te staan bij deze mijlpaal. Het is echter wel de bedoeling dat het een vereniging gedragen activiteit wordt, voor de leden en door de leden dus! Iedereen met een goed idee, de wil om te helpen in de uitvoering of die een optreden wil verzorgen, is van harte welkom! Het bestuur stelt een budget beschikbaar voor de inkoop van de brunch. Contact over het 75 jarig bestaan kunt u opnemen via info@vlijpark.nl . Charles of Nienke zullen dan zo snel mogelijk antwoorden.

Kinderbestuur

Onlangs ontvingen we het verzoek van Dimphy (tuin 66) om een kinderbestuur te mogen oprichten. Dat is natuurlijk een goed idee! We hebben Dimphy gevraagd hier zelf ook over te vertellen tijdens het 75-jarig bestaan, maar is er een nu al een kind dat denkt daar ook graag aan mee te willen doen, dan kan hij of zij een berichtje sturen naar info@vlijpark.nl, dan zorgt het bestuur dat het bericht bij Dimphy komt.
Vriendelijke groet,
Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark