Een paar keer per jaar komt op het Vlijpark een volkstuin met tuinhuisje vrij voor aspirant-leden hobbytuinders

Hoewel ATV Dordrecht graag nieuwe leden verwelkomt, willen we u toch ook wijzen op de realiteit van het volkstuinieren. Bent u werkelijk bereid de tuin een plaats in uw agenda te geven? Wie nu al jongleert met schaarse vrije uurtjes, kan er beter twee keer over nadenken voordat men een volkstuin neemt. Want een tuin vraagt gedurende alle seizoenen wekelijks onderhoud. Daarbij komen de werkuren op een aantal zaterdagen voor het gezamenlijk onderhoud van het complex.

Voordat u een tuinhuisje kunt kopen dient u eerst aspirant-lid te worden van de vereniging. Vervolgens komt u op de wachtlijst. Als een tuin voor u vrijkomt moet u jaarlijks uw deel van de pacht betalen en koopt u het tuinhuisje. U en de eigenaar zijn gebonden aan de gepubliceerde verkoopprijs. Bij het vrijkomen van een tuin wordt het huisje en de tuin apart getaxeerd. Het is het bestuur die namens de eigenaar het tuinhuisje verkoopt om onderhandse betalingen te voorkomen.

Het bestuur heeft op 14 november 2015 besloten dat de verkoper en/of een vertegenwoordiger van het te verkopen huisje niet bij de taxatie aanwezig mag zijn. De verkoper heeft uiteraard nadien het recht om te zien hoe de taxatie tot stand is gekomen.  De verkoper heeft achteraf de mogelijkheid om aan het bestuur een hertaxatie / herbeoordeling te vragen. Dit zal het bestuur slechts bij hoge uitzondering toestaan, bijvoorbeeld als blijkt dat de taxatiecommissie iets over het hoofd heeft gezien.