Extra Algemene Leden Vergadering op 12 jan 2019

21 december 2018

Extra ALV op 12 januari 2019  Verkiezing nieuw bestuurslid.

Het bestuur nodigt u van harte uit om op deze extra Algemene Leden Vergadering op 12 januari 2019 om 11:30 uur in de kantine van Het Vlijpark een nieuw bestuurslid te kiezen.

Het bestuur heeft Ellen van Bennekom benaderd om lid te worden van het bestuur. Zij heeft daar positief op gereageerd. Opdat het bestuur in januari 2019 compleet kan zijn (Henk van Pelt legt zijn bestuursfunctie neer per 5 januari) is er een korte extra ALV met 1 agendapunt, de verkiezing van Ellen van Bennekom als bestuurslid.
Ellen zit op tuin 93 en is een tuinierster in hart en nieren. Recent heeft zij afscheid genomen van haar werkgever, het Servicecentrum Drechtsteden. Gezien haar jarenlange ervaring met het begeleiden van aanbestedingstrajecten heeft het bestuur er vertrouwen in dat zij een waardevolle bestuurlijke bijdrage kan leveren aan onze vereniging. Het bestuur verzoekt de leden in te stemmen met de voordracht van Ellen.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
Het bestuur van ATV Dordrecht.