BESTUURSMEDEDELING

15 december 2020

Beste leden,
Hoewel de ontwikkelingen in Nederland inzake Corona momenteel niet zo positief zijn, heeft het bestuur wel een prettige mededeling. Onlangs heeft Gert van Bemmel, tuin 56, aangeven toe te willen treden tot het bestuur van de vereniging. Zijn belangstelling gaat uit naar het penningmeesterschap. De eerste kennismakingsgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en Gert zal de komende periode meelopen met de penningmeester ad interim, wanneer dit alles naar tevredenheid verloopt kan hij bij de eerstvolgende ALV verkozen worden door de leden als bestuurslid. Wij heten Gert dan ook van harte welkom als kandidaat bestuurslid.

Waterperikelen
Zoals bij iedereen inmiddels bekend, hebben we nog steeds te maken met een probleem inzake het weglekken van vele m3 aan drinkwater. Ondanks meerdere pogingen het lek te achterhalen en te dichten, is dit tot op heden niet gelukt.
Om een nieuwe poging te doen, heeft werkgroep onderhoud een akkoord gevraagd aan het bestuur om hen voor het testen en speuren naar lekkage van de waterleidingen, onaangekondigd alle tuinen te betreden. Het bestuur heeft gezien het algemeen belang van deze vraag hier toestemming voor verleend. Deze maatregel geldt tot het water er weer op gaat, eind maart 2021. Op dit moment hebben Roelf en Rens het onderhoud op zich genomen en hier zijn wij heel erg blij mee! Extra handen zijn natuurlijk ook heel erg welkom, dus wanneer er tuinleden zijn die ook graag actief mee willen helpen aan het onderhoud in brede zin van ons park, dan zijn zij van harte welkom! Stuur een mail naar info@vlijpark.nl en wij zorgen dat de mail bij Rens en Roelf terecht komt.
Corona
Het zal niemand zijn ontgaan dat we afgelopen maandagavond door de regering zijn ingelicht over de nieuwe Corona-maatregelen. Ten gevolge van deze nieuwe lockdown heeft ook het AVVN haar regelgeving en adviezen voor de aangesloten verenigingen aangepast. Via deze link zijn deze aanpassingen te lezen. In het kort komen zij er op neer, dat we ook op onze tuin, ons dienen te houden aan de maatregelen die afgekondigd zijn door ons kabinet. Naast het grootste doel de pandemie in te dammen en uiteindelijk meer rust te krijgen voor een ieder, is het voor een vereniging als de onze van groot belang dat we open kunnen blijven! De tuin is voor veel leden een gezonde, fysiek-actieve plek om het hoofd vrij te maken en tot rust te kunnen komen. Laten we dat met elkaar proberen te bewaken.
Vieren
Helaas zat dit jaar de mooi versierde kantine er niet in, ook een gezellige nieuwjaarsborrel in de eerste week van januari is niet aan de orde….. maar laten wij vooral vieren dat wij samen, en dankzij elkaar, een prachtige plek op het eiland van Dordrecht kunnen beheren voor niet alleen onszelf, maar als groene oase voor de hele gemeente!
Het bestuur wenst jullie dan ook mooie feestdagen, anders dan misschien gehoopt, maar evenwel mooi en bijzonder! In 2021 kunnen we elkaar hopelijk ook fysiek de hand schudden en samen genieten van onze hobby: tuinieren!