Bericht inzake het water

18 maart 2020

De watervoorziening blijft voorlopig afgesloten.

Zoals de leden hebben kunnen zien en op de site hebben kunnen lezen, is in januari een extra afsluiter in de waterleiding geplaatst om het hele park, behalve de kantine, af te kunnen sluiten tijdens het winterseizoen. Er is ook ter plekke een vermoedelijk lek gerepareerd. Vele vrijwillige handen hebben daarna de gegraven geul weer gedicht. Hulde voor al deze vrijwilligers! Daar zijn hoge kosten mee voorkomen.
Met deze fantastische inzet is een groot verlies tijdens een deel van de winter voorkomen.

Inmiddels blijkt dat nog nog steeds, al is het heel veel minder, van drinkwater verlies sprake is.
Om te kijken of we misschien kunnen bepalen in welk deel van de waterleiding er nog sprake is van waterverlies is er tot nader order geen water op de tuinen. Draait u de kraan in uw put niet open. Hopelijk kunnen we door metingen preciezer bepalen,  waar er een probleem zou kunnen zitten.

Ten overvloede, we zijn geen commerciele camping, uw begrip voor de situatie nemen wij als vanzelfsprekend aan. Indien we er in slagen om het met de leden af te rekenen verlies in de mei rekening 2021 te beperken kunnen we met z’n allen blij zijn.
Indien de vereniging na het tuinseizoen met een onacceptabel drinkwaterverlies geconfronteerd blijft zal het bestuur drastischer maatregelen moeten gaan overwegen. U krijgt bericht op het moment dat de watervoorziening is hersteld.

Vriendelijke groet,

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark