14 april 2020

Aan de leden,

Op het Vlijpark gelden in verband met de Corona wetgeving dezelfde regels als in de openbare ruimte buiten het park. Let op, bij overtreding lopen we als vereniging het risico dat, los van de politie die een bekeuring voor de overtreder kan uitschrijven, de burgemeester het park compleet kan laten sluiten. Dit laatste zal de vereniging en haar leden veel schade berokkenen!

Dus:

Ook op het Vlijpark houden we rekening met elkaar en houden we altijd minimaal 1,5m afstand!

We zijn nooit met meer dan drie personen op onze eigen tuin of in de gemeenschappelijke ruimte, ook niet om elkaar te helpen!

We gaan niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder of mensen die een kwetsbare gezondheid hebben.

Wanneer we verkouden zijn, moeten hoesten of niezen, blijven we thuis.

Heeft een van onze huisgenoten koorts, dan blijven we, ook al hebben we zelf geen klachten, thuis.

Vriendelijke groet,

Bestuur ATV Dordrecht Vlijpark.