14 november 2019

Beste tuinleden van de tuinen 86 tot en met 98,

De beschoeiing langs uw tuin en het grote water is ongeveer 15 jaar geleden geplaatst door de gemeente Dordrecht. De toplaag van deze beschoeiing is niet fraai meer. Deze week is een medewerker van de gemeente Dordrecht op de tuin geweest en hij heeft ter plekke gekeken naar de staat van de beschoeiing en de toplaag.

Deze inspectie heeft het volgende opgeleverd:

De beschoeiing zelf is prima in orde. De toplaag is niet zo best meer. De toplaag heeft geen invloed op de functionaliteit van de beschoeiing; het heeft een esthetische functie. De laatste jaren brengt de gemeente Dordrecht bij het maken van beschoeiingen geen toplaag meer aan. Vanuit oogpunt van natuurlijk beheer is een begroeiing van laag gras en lage kuipplanten een betere optie. Bij veel van uw tuinen is dit ook het geval.

Desondanks is de gemeente Dordrecht bereid tegemoet te komen aan eventuele wensen van tuinders om de toplaag te vervangen. Daarvoor kan de gemeente de planken leveren. Het is de bedoeling dat u de planken dan zelf vervangt. U kunt het ook laten zoals het is, en de toplaag laten begroeien met gras en lage kuipplanten.

Indien u in aanmerking wilt komen voor planken voor een nieuwe toplaag, geeft u  dan het benodigde aantal meters door aan info@vlijpark.nl en wel voor 1 december a.s. Graag ook een berichtje als u er geen gebruik van wilt maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ATV Dordrecht