DISCLAIMER


Het intellectuele eigendomsrecht, copyright en gebruiksrecht van alle op deze site aanwezige foto`s en  informatie zijn voorbehouden aan- en blijven eigendom van- de respectievelijke eigenaren. Het huidige website-ontwerp van Vlijpark.nl  is eigendom van de webmaster en wordt om "niet", ter beoordeling van de webmaster, ter beschikking gesteld aan de vereniging.  Het is niet toegestaan om beeld en/of informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De eigenaar van de website en de webmaster kunnen nimmer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiŽle (gevolg) schade al dan niet veroorzaakt door foutieve inhoudelijke berichtgeving op deze website. Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met deze voorwaarde en doet daarom afstand van al zijn rechten tot vervolging van eerdergenoemde.

Ook voor eventuele aanspraken te doen door personen die deze site niet hebben gelezen dan wel bezocht maar wel inhoudelijke informatie hebben verkregen van bezoekers van de site zijn eerder genoemden gevrijwaard.

Dit geldt uiteraard ook voor eventuele op deze site (al dan niet anoniem) door webmaster geplaatste reacties van derden.

Typefouten / vormfouten / fotocompilaties etc., vallen uiteraard ook hieronder.


Het Vlijpark
8 febr. 2008 / juni 2009

namens het bestuur van ATV Dordrecht
webmaster@vlijpark.nl

Sluit dit venster