start
nieuws
rondleiding
natuurlijk.tuinieren
planten verkoop
huisjes te.koop
vrijwilligers
activiteiten
lid worden
fotografie
historie
bestuur
contact
archief
links

Snelmenu:


juli 2014
4 stippen voor Het Vlijpark 
september 2015
Internationaal diploma ecologische tuinparken


Nieuw op de tuin?

Wanneer je de trotse bezitter bent geworden van een huisje en een tuin is het belangrijk om weloverwogen te werk te gaan.
Natuurlijk kun je de hele tuin meteen op de schop nemen, alles verwijderen en met een nieuw plan aan het werk gaan. Echt handig, duurzaam en natuur-vriendelijk is dat niet. Er zouden in de tuin een aantal elementen aanwezig kunnen zijn die je met weinig werk en - ook heel belangrijk - weinig geld en moeite kunt veranderen in iets dat helemaal naar je zin is.
Ik heb het dan vooral over de bestrating en andere “harde” elementen.


Lees verder

Natuurlijk Tuinieren Informatie
 
Het Vlijpark heeft een negental boekjes, op basis van de 'groentjes' van het AVVN, over Natuurlijk Tuinieren uitgegeven.
Een enkele is van de hand van een van onze tuinleden en van 'Ecologisch Leven en Tuinieren' | www.velt.be/Joomla.
 
Klik op de onderstaande titels voor de boekjes.

potgrond   |    zelf planten kweken
vlinderplanten   |   bijenplanten    
natuurlijke plekken in de tuin
kwalen en plagen   |   kruid en onkruid
moes4kids   |   nuttige bodembeestjes

Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. 
Lees verder

AVVN website met  informatie over Natuurlijk Tuinieren
Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Ziekten en plagen: Klik hier voor de lijst met foto's van Volkstuinvereniging Kringloop


Het bestuur bestaat uit vijf betrokken tuinleden, die zich met veel plezier voor hun taak inzetten. Naast het verrichten van de 'gewone' bestuurstaken, houdt het bestuur zich ook bezig met de toekomst van de tuindersvereniging en van het park waarin de vereniging is gehuisvest.
De vereniging wil graag in het Vlijpark blijven tuinieren.
Het is belangrijk dat het Vlijpark goed onderhouden wordt en er fraai uitziet.
Voor de tuinleden zelf, de bezoekers uit de stad en voor de vele vogels en dieren die in het park een veilig onderkomen vinden.


In maart 2004 heeft de ledenvergadering unaniem gekozen voor lidmaatschap van het AVVN, de landelijke organisatie voor volkstuinders.
De Amateur Tuindersvereniging Dordrecht heeft een huurovereenkomst met de gemeente Dordrecht. Het bestuur heeft, na overleg met de leden, de gemeente overtuigd van het belang en van de noodzaak van het voortbestaan van onze volkstuinen.

AVVN Terugkomdag:  Natuurlijk Tuinieren is niet zomaar een beetje aanrotzooien

Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Vogels, padden, hommels, bijen,
egels, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin.
Heel veel dieren zijn 
nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht.
In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten
een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te eten en te overwinteren. Lees verder

Het zelf kweken van planten 
Zaaikalender groenten en bloemen
Roodborstje. copyright: www.raym.deds.nl

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Er zijn er in Nederland bijna 30 tuinenparken die het mogen dragen. Het  keurmerk is herkenbaar aan een stip. Je begint met een stip en uiteindelijk is het mogelijk 4 stippen te krijgen.
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren  is een  begeleidingsproject dat uit een aantal elementen is opgebouwd. Voorbeelden zijn: uitgebreide schriftelijk advisering op natuur-, milieu- en tuingebied, persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van praktijkprojecten, workshops, een lezing, de prachtige uitgebreide handboeken Natuurlijk Tuinieren. 
Uiteindelijk wordt beoordeeld of de deelnemer het Keurmerk verdient en dus een stip verdient. De drager van het keurmerk voldoet aan een aantal belangrijke uitgangspunten van natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud.  Klik op de foto.

Het Vlijpark: 4 stippen voor natuurvriendelijk tuinieren (2014).

Tijdens de Herfstfair 2007 heeft de wethouder van milieu Dhr van Steensel namens de gemeente Dordrecht Het Vlijpark 4000 euro geschonken om de kosten voor het behalen van het keurmerk voor een groot deel te kunnen dekken. In 2007 werd Het Vlijpark beoordeeld in het kader van de AVVN Landelijke Complexen Keuring. In 2010 vond de eerste keuring plaats in het kader van Het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Dankzij de grote inzet van de vrijwilligers heeft het Vlijpark in 2010 een verrassende hoeveelheid stippen behaald. Van de maximaal te behalen 4 stippen had het Vlijpark er toen al 3 binnen!
Inmiddels is het Vlijpark in juni 2014 herkeurd en hebben de inspanningen tot een vierde stip geleid. "Wat een mooi succes voor onze vereniging en allen die hier zo hard aan meegewerkt hebben".

2007: Het rapport van de Landelijke Complexen Keuring
2007: de Ontwikkelgroep bij het inplanten van eigen kweek op het openbaar groen
2010: AVVN keurmerk Natuurlijk Tuinieren rapport. 3 stippen
2014: De aankondiging van het resultaat van de keuring in 2014
2014: Rapport herkeuring NKNT met vier stippen voor het vlijpark


Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Bij natuurlijk tuinieren staan bloemen en planten op de juiste plek. Daardoor worden ze sterk en gezond. De planten zijn zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren immers het voedsel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de dieren die hier ook van nature voorkomen. Uitheemse planten zijn welkom, maar dan moeten ze wel een aanvullende natuurwaarde vervullen.   Lees verder  

Planten kopen op het Vlijpark

De Natuurvriendelijke Moestuinier

Moestuin, groententuin, nutstuin. Drie benamingen voor hetzelfde begrip, namelijk dat de tuin voornamelijk gebruikt wordt voor het telen van groente, fruit, kruiden, aardappels en andere voedselgewassen. Ook bij het werken in de moestuin kan de tuinder rekening houden met het bevorderen van biodiversiteit. In de natuurvriendelijke moestuin leven planten, vogels, insecten en andere dieren in harmonie met elkaar. Als u natuurvriendelijk tuiniert, wordt de grond elk jaar beter en kan de aanvoer van voedingstoffen door bemesting elk jaar minder worden. De voedingsstoffen worden dan namelijk door de tuin zelf geleverd. Alles wat in de tuin doodgaat, zoals afgevallen bladeren, komt als voedsel in de bodem terecht. Insecten, bacteriŽn, schimmels en regenwormen spelen een belangrijke rol bij de omzetting van dood materiaal tot voedingstoffen.

Door een afgewogen balans tussen planten en dieren en door ruimte voor natuurlijke processen, ontstaat in de moestuin vanzelf een natuurlijk evenwicht.De Natuurlijke Moestuin

Het streven naar dit natuurlijk evenwicht is ťťn van de belangrijkste uitgangspunten voor de natuur- vriendelijke moestuinier. Het zal niet alleen leiden tot een hogere kwaliteit van het milieu, maar ook van de moestuinproducten.
Om een natuurlijk evenwicht te bereiken voegt men geen producten van chemische herkomst toe aan de bodem, zoals kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zonder
kunstmatige toevoegingen ontstaat in de moestuin vanzelf een levende, actieve bodem. In zo'n bodem zit voldoende humus die de basis vormt voor de 'groeikracht' van de moestuin. Om tot zo'n actieve bodem te komen gelden de volgende spelregels.

Gebruik organische voeding, geen kunstmest.
Lucht de grond regelmatig en keer haar alleen indien noodzakelijk. Pas een ruime vruchtwisseling toe en leg dit administratief vast door middel van een teeltplan. Werk zo mogelijk met combinatieteelt.
Kies plantmateriaal met een natuurlijke ziekteresistentie en goede smaak. Biedt natuurlijke vijanden een plaats aan rondom uw tuin (planten, bomen, struiken en het plaatsen van nestkasten).

Plantaardig
GroentenInfo
Zelf Potgrond Maken
Ecologisch Leven en Tuinieren   
Advieslijst Keurmerk Natuurlijk Tuinieren


Snoeien?

Kringloop Dordrecht, vereniging voor gifloos tuinieren heeft op haar website een informatieve pagina over het snoeien en planten van fruitgewassen.
"Snoeien in de zomer is bij vrijwel alle fruitsoorten nodig, bij de een weliswaar meer dan bij de ander. Maar over het algemeen geldt: maak het niet te gek. Breek niet onnodig veel scheuten weg. Met de takken knipt u immers ook veel bladeren weg. En juist deze zorgen ervoor dat er voldoende voedingsstoffen worden gemaakt voor een goede groei en lekkere vruchten".  Lees hier verder

Kijk ook op tuinen.nl voor filmpjes over snoeien.

Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat je bepaalde voorzieningen treft voor de dieren in de tuin. Vaak hebben ze een steuntje in de rug nodig om voort te kunnen bestaan. Soms zijn vogelnestkastjes nodig. Maar denk ook aan een takkenril voor bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieŽn. Kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen. Door natuurlijk te tuinieren krijg je een tuin die gonst van het leven. Met kleur en fleur op bijna ieder moment in het jaar. Lees verder
  

Een tuin vol vogels


Bruin Zandoogje Maniola Jurtina in een veld met slangenkruid copyright: www.raym.deds.nl Vlinders op je tuin

Een vlindertuin is gemakkelijk te realiseren. De ligging van de tuin is van groot belang. Het heeft geen zin een vlindertuin aan te leggen in de schaduw. Vlinders zijn zonaanbidders, dus een tuin op het zuiden is het meest geschikt. Vlinders hebben een hekel aan wind, die hen hindert bij het vliegen en het zoeken naar voedsel. Daarom is het belangrijk dat de tuin goed tegen wind beschut is. Door het planten van struiken en bomen van verschillende hoogte kan de wind worden gebroken.
Een haag om de tuin (liefst van meidoorn en sleedoorn, die veel rupsen van nachtvlinders voedsel verschaffen) zorgt ook voor luwte. Maar zo’n haag mag de tuin niet helemaal insluiten. Er moet een open toegang als aanvliegroute zijn.
De meeste dagvlinders hebben een voorkeur voor bloemen met de kleuren rood, paars en roze. Deze bloemen hebben meestal diepliggende honing, die dagvlinders met hun lange roltong gemakkelijk kunnen bereiken. In het algemeen worden witte en gele bloemen weinig bezocht door vlinders. Ze zijn er onverschillig voor.
 
Alleen als er in de buurt weinig andere planten bloeien, worden ze wel als voedselplant benut. (Witte en gele planten hebben bijna allemaal gemakkelijk bereikbare nectar, wat aantrekkelijk is voor vliegen en kevers.) Dat de kleine vos en de dagpauwoog in het voorjaar veel gele bloemen zoals paardebloem, wilg en klein hoefblad bezoeken, komt omdat er in die tijd weinig geschikte paarse, rode en roze bloemen bloeien.
Vlinders vliegen van de eerste zonnige dagen in het voorjaar tot in de late herfst. Daarom is het belangrijk variatie aan te brengen in de boeitijd van de planten waarop ze nectar verzamelen.
(Uit het Handboek Natuurlijk Tuinieren)

Lees meer over dagvlinders 

Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Inheemse planten, zoals kattenstaart, koekoeksbloemen en vele andere genieten de voorkeur. Zij horen hier van nature thuis. Als zij op de juiste plek staan hebben ze nauwelijks last van ziekten en plagen. Doordat ze nog hun oorspronkelijke vorm hebben bieden zij veel insecten nectar en stuifmeel en de zaden worden graag gegeten door vogels en andere dieren. In de loop van duizenden jaren is er tussen vele inheemse planten en bepaalde insecten een relatie ontstaan. Veel bloemen zijn daardoor voor hun bestuiving afhankelijk van die insecten. Vaak zaaien inheemse planten zich rijkelijk uit. Dit betekent misschien extra werk maar een bijkomend voordeel is dat de bodem snel bedekt raakt, waardoor onkruiden minder kans krijgen en de grond bij warm weer niet zo snel uitdroogt.  Lees verder


Zorgwekkende uitbreiding Ambrosia plant.

Ambrosia is een plant die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt. De laatste jaren lijkt de plant zich sterk uit te breiden in Nederland waarschijnlijk onder invloed van de veranderingen in het klimaat. De uitbreiding in Nederland is zorgwekkend omdat de pollen of stuifmeelkorrels van de ambrosia wereldwijd de belangrijkste veroorzaker is van hooikoorts. Ook is het belangrijk om te weten dat de plant de stof coronopiline uitscheidt die de groei van andere planten in de omgeving belemmert. 
Klik hier ťn klik op de foto voor een grote afbeelding van de plant en lees hoe u de plant moet bestrijden.
AMBROSIA in bloei, klik op foto voor foto van de plant

Nieuws! Het glad geschoren gazon de oorlog verklaard.

Het is nog niet zo heftig als in de Verenigde Staten, waar men het gladgeschoren gazon de oorlog heeft verklaard, maar Nederland is weer gek op de tuin.
Steeds meer mensen gaan hun eigen groenten kweken, thuis maar vooral in moestuincomplexen. Een artikel uit Trouw

Wat is Natuurlijk Tuinieren?

Als u natuurlijk tuiniert, dan krijgt de natuur in uw tuin de kans om zich te ontwikkelen. U houdt dan rekening met de ecologie van de tuin. Dus: met uw bodem, het weer, de planten, de dieren, die in uw tuin leven en met het weer. Natuurlijke tuinders gebruiken geen chemische bestrijdings-middelen of kunstmest. Door het gebruik van deze middelen verliest uw tuin het evenwicht
. Lees verder
 
Vlijpark Voor de Vleermuizen.
 

Op 31 mei 2009 om 9 uur in de avond is de werkgroep "Vleermuizen" bijeen gekomen. Deze werkgroep bestaat uit:  Niels en Connie Adriaanse, Ed van Bezouwen, Peter van tuin 33, Betty van Laar en Richard Schilten. Vanuit het bestuur was Margreet Huisman aanwezig. Er was met Alexandra Haan afgesproken om onder haar  leiding een onderzoekje te doen of er op het Vlijpark vleermuizen voorkomen en als deze voorkomen om dan vast te stellen welke soort(en) het betreft.
lees verder Op 21 april 2010 zijn uiteindelijk door Peter, Niels en Ed de vleermuiskasten geplaatst. klik op de foto voor het beeldverhaal van Richard.


Lekker uit je tuin.

De meesten kennen zevenblad als sterk woekerend onkruid dat nauwelijks te verdelgen is. Maar wist je dat hetzelfde zevenblad niet alleen lekker is, maar boven alles erg gezond is? Zevenblad werd hier ooit door de rondtrekkende Romeinen aangeplant om hun soldaten onderweg te voeden. Wil jij dus eindelijk met dat zogezegde onkruid definitief afrekenen? Eet het dan gewoon op, als alternatief voor sla of spinazie.
Het miskende zevenblad barst van de vitamine C, en van onmisbare vitaminen als kalium, calcium, magnesium, kiezelzuur, en caroteen. Geef voorkeur aan de jonge blaadjes van het zevenblad. Die kan rauw gegeten in allerlei gezonde slaatjes, maar ook gekookt, gestoofd, gestoomd en zelfs gewokt. Laat een portie van dit zevenblad drogen zodat je ook tijdens de wintermaanden van zijn vele gezondheidsvoordelen kunt genieten. De smaak van gedroogt zevenblad is vergelijkbaar met die van peterselie.
Lees verder: Klik op de foto

Wat is PermaCultuur?

Permacultuur is een strategie tot een langlevende gezonde maatschappij in balans met haar natuurlijke omgeving. In de kern richt permacultuur zich op het ontwerpen van functionele omgevingen waarbij de mens als onderdeel van de natuurlijke omgeving wordt gezien. Een permacultuurontwerp kan, afhankelijk van het doel, ontworpen worden voor voedsel- voorziening, het zuiveren van water, het verzorgen van bouwmaterialen, het zijn van een plezierige rustgevende omgeving, en het liefst combineert het meerdere van dit soort functies. Met permacultuur ontwerp je letterlijk de natuur om jezelf heen. Wat architectuur is voor het ontwerpen van huizen en andere gebouwen is permacultuur voor het ontwerpen van tuinen en het groen van hele woonwijken.
lees verder   Klik op de foto voor de cursus.