Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering.

Een vereniging is van alle leden: 98 in totaal. En net als met een groot huishouden moet je dan een taakverdeling hebben. Zo zijn er 5 tuinleden die de vereniging vrijwillig besturen namens alle leden en zijn er er verschillende commissies.
De algemene leden vergadering wordt in het voorjaar bijeengeroepen door het bestuur. Zodat het bestuur verantwoording af kan leggen over de financiŽn van het voorgaande jaar, lopende projecten kan bespreken en haar visie op de komende jaren aan de leden kan voorleggen.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Roulerend
Jacqueline Steeghs
Henk van Pelt
Charles van Andel
Nienke Steensma
Matthijs Reppel

Tuin 52
Tuin 31
Tuin 69
Tuin 03

Tuin 54
info@vlijpark.nl

  Huishoudelijk Reglement  |  Statuten  |  Meerjarenplan 2014-20  Commissies  |  Disclamer

  Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden:
Jacqueline Steeghs  (tuin 52)
Willem van der Laan
Gijs van  Beuzekom
C. Thoen

Leden van Verdienste:
Jan 't Hart
Helen ' t Hart
Wim de Jong
Thijs Hamers
Bas van Leeuwen
Piet Kalkman
Bep Blok
Ton van den Heuvel
Nel van den Heuvel
Willem Aarnoutse 
Jopie Colijn (tuin 65)
Matthijs Reppel  (tuin 54)
Marianne Reppel den Ouden  (tuin 54)
Roel Koolmees  (tuin 8)
Ed  van Bezouwen  (tuin 76)
John Leijdsman  (tuin 52)
Peter Jongeneel  (tuin 57)


start
nieuws
rondleiding
natuurlijk.tuinieren
planten verkoop
huisjes te.koop
vrijwilligers
activiteiten
lid worden
fotografie
historie
bestuur
contact
archief
links


inloggen bestuur